Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

ANBI status Kerk

Onze kerkelijke organisatie betreft 2 rechtspersonen: het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie.
Hier staan de gegevens van de Kerkrentmeesters.
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de belasting. Hiervoor heeft onze kerk een zgn. ANBI status.
Lees meer 

ANBI status Diaconie

Hier staan de gegevens van de Diaconie.
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van de belasting. Ook de diaconie heeft een zgn. ANBI status.
Lees meer