Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Het kerkgebouw is te huur

Een familiereünie met muziek van eigen gezinsleden?

Een bijeenkomst van uw werk in een bijzondere omgeving?

Een expositie rondom een bepaald thema?

Sinds de renovatie is ons gebouw daarvoor uitermate geschikt!

Ook voor bijvoorbeeld een uitvaartbijeenkomst zonder kerkelijke aankleding.

De kosten hangen af van de grootte van de activiteit en van de gebruikte faciliteiten.

Voor meer info:

dhr. Wil Wouters,
tel: 562477 of 06 512 569 32
Mailadres: e-mail

De tarieven voor de huur zijn: tarieven verhuur kerkzaal. Kerstfair 2018 

terug