Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Plaatselijke regeling

In de Plaatselijke Regeling wordt concreet benoemd hoe de gemeente wordt bestuurd.
Elke kerkelijke gemeente kan namelijk binnen de PKN keuzes maken.
Lees meer 

Beleidsplan

Het beleidsplan beschrijft de uitgangspunten van de huidige en de toekomstige Protestantse gemeente Zoutelande.
Lees meer 

Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Zoutelande.
Lees meer 

Pastoraal meldpunt

Wilt u iets doorgeven wat betreft ziekte of eenzaamheid in onze gemeente.
Of wellicht juist een vreugde die u beleefde of ten deel viel.
U kunt uw bericht doorgeven aan het Pastoraal Meldpunt:
ds. Maria Baan,
telefoon 06-21479593 of doe het via de email.

Kerkbestuur

Namen en contactgegevens van de leden van de kerkenraad

Lees meer 

Diaconie

De diakenen signaleren en bestrijden armoede en eenzaamheid. Zij komen op voor rechten van mensen en wijzen mogelijkheden aan voor behoud van een leefbare en duurzame wereld.
Lees meer 

Taakgroep Pastoraat

De leden van de Taakgroep Pastoraat (voorheen ouderlingencollege) hebben de zorg voor onze kerk als gemeenschap als belangrijkste opdracht. Elk jaar is er een programma van de Commissie Kerkelijke Activiteiten (zie rust & activiteiten).
De leden heten u elke zondagmorgen welkom en begroeten u bij de uitgang van de kerk. Elk lid heeft een eigen wijk.
De wijkindeling vind u links op het menu.

Kerkrentmeesters

Zij hebben tot taak om het kerkgebouw in stand te houden en om de financiën van kerk en predikantsplaats te regelen.

Lees meer 

Beheer & Financiën

Rekeningnummers en dergelijke

Lees meer 

Kerkblad

Informatie abonnement en bezorging kerkblad

Lees meer 

BHV plan van de Catharinakerk

In juli 2014 heeft de kerkenraad een BHV plan vastgesteld.
Dit plan omschrijft wie, wat en hoe bij incidenten.

Inzage in het plan ----> BHV plan Catharinakerk

Wijdekerk

Lees meer