Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Beleidsplan

In maart 2023 stelde de kerkenraad een nieuw beleidsplan vast.
Voor de volledige versie: Beleidsplan 2023 - 2027

Klik hier voor het vorige plan: Beleidsplan 2018 - 2022
terug