PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
ANBI status Diaconie ANBI status Diaconie
Algemene gegevens Diaconie Protestantse Gemeente te Zoutelande.
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Zoutelande
Telefoonnummer: 06 40950112 (Mevr. H. van Os-Koevoets, voorzitter)
RSIN/Fiscaal nr: 004 343 683
Website adres: www.pknzoutelande.nl
E-mail: diaconie@pknzoutelande.nl 
   

De gelden van de Diaconie komen ten goede aan diaconale doelen: plaatselijk, regionaal en wereldwijd.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

Samenstelling bestuur
1 voorzitter
3 leden

Doelstelling/visie
Waar mensen in nood verkeren zal de diaconie haar taak oppakken. Zowel binnen de plaatselijke gemeente, als in de directe omgeving alsook landelijk en wereldwijd.

Beleidsplan (Hoofdlijn)
Het dienstbaar zijn aan de naaste, op lokaal niveau en wereldwijd.
Details van het beleidsplan: Beleidsplan 2018-2022.

Beloningsbeleid
Diakenen zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Zie ook de diverse rubrieken op deze website.

Voorgenomen bestedingen
Dit betreft hoofdzakelijk diaconale doelen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Toelichting
Onze diaconie bezit enig vermogen in de vorm van 1 woning (Gebouw De Wegwijzer) en enkele kleine landerijen (pachtgrond). De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

 
terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.