PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
ANBI status Kerk ANBI status Kerk
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Zoutelande.
 
Naam ANBI Protestantse Gemeente te Zoutelande
Telefoonnummer  0118-562471 (mevr. A. Duvekot-Matthijsse, scriba/secretaris)
RSIN/Fiscaal nr: 824 128 163
Website adres: www.pknzoutelande.nl
E-mail: kerkrentmeesters@pknzoutelande.nl 
 
Onze gemeente wil een open en gastvrije kerk zijn waar vaste inwoners, gasten en toeristen zich snel thuisvoelen.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 

Samenstelling bestuur (Kerkenraad)
1 voorzitter
1 secretaris (scriba)
3 colleges: Taakgroep Pastoraat (4 leden inclusief 1 predikant), Kerkrentmeesters (2 leden hebben zitting in de Kerkenraad, aangevuld met 5 overige leden), Diakenen (3 leden)

Doelstelling/visie
Het werken aan de instandhouding van de plaatsenlijke gemeente teneinde dienstbaar te zijn aan de samenleving.

Beleidsplan (Hoofdlijnen)
Het vieren (in bijeenkomsten en kerkdiensten t.b.v. geloofsverdieping)
Het leren (gesprekskringen, activiteiten)
Het dienen (omzien naar elkaar en naar anderen)
Details van het beleidsplan: Beleidsplan 2018-2022.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
Kosters en organisten ontvangen een vergoeding. 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
Zie de diverse rubrieken op de website. 

Voorgenomen bestedingen
Alle baten komen ten goede aan de instandhouding van de Protestantse Gemeete.

Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage.
Onze kerkelijke gemeente heeft geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen o.i.d.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 28-09-2022 om 8:45u
meer details

Israƫlzondag
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10:00
meer details

Filmavond
datum en tijdstip 02-10-2022 om 19.00u
meer details

 
Overzicht Kerkelijke Activiteiten
meer
 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.