Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Predikanten van 1883 tot heden

B.T. Jonker, godsdienst onderwijzer  (1851-1922)

Ballum, Ameland

Intrede:    1 oktober 1883
Heeft een zeer grote invloed gehad op het dorpsleven.
Afscheid: 1 april 1906Ds. D.J. Lazonder ( 1879-1935 ) 

Intrede:    10 juni 1906
Afscheid: 19 februari 1911Ds. G. van Wijk ( 1887-1962 )

Intrede:    20 augustus 1911
Afscheid: 23 januari 1923Ds. W. de Kam ( 1890-1931)

Intrede:      1 oktober 1922
Afscheid: 27 oktober 1929


Ds. F.K. van Evert ( 1903-1943 ) Klik voor een korte levensbeschrijving

Intrede:        12 januari 1930
Afscheid: 4 september 1932


Ds. W. Oosthoek ( 1909-2005 )

Intrede: 8 januari 1933
Afscheid: 4 april 1948

Van Zoutelande naar Westkapelle


Ds. J.F.Wagener ( 1920-1996 )

Intrede:    27 februari 1949
Afscheid: 12 oktober 1958

Van Zoutelande naar Voorburg


Ds. J.van Dullemen ( 1914-1993 )

gekomen uit Oudega
Intrede: 11 januari 1959
Afscheid: 3 maart 1968

Van Zoutelande naar Klaaswaal


Ds. L.J. Altena ( 1916-1987 )

gekomen uit Koudekerke
Intrede:    23 maart 1969
Afscheid: 27 februari 1972
Geestelijk verzorger in verpleeg- en rusthuizen.


Ds. P. Bergkotte ( 1942-1988 )

Intrede:    12 maart 1972
Afscheid: 20 augustus 1978

Van Zoutelande naar Laren (Gelderland)


Ds. Sj. Bruining (1949)

Intrede: 27 mei 1979
Afscheid: 17 juli 1983
18 september naar Rotterdam, jeugdpredikant
14 januari 1996 naar Driebergen
Daarna naar Raalte
Emiritaat april 2015


ds. P.G. Vellekoop (1954)

Intrede: 30 oktober 1983
Afscheid: 15 mei 1988
5 juni 1988 naar Roden (Drenthe)
23 juni 1996 naar Bussum
5 nov.2006 naar Maarssen


ds.P. Boekesteijn (1944)

22 maart 1987 Beilen
Intrede Zoutelande: 22 januari 1989
Met emeritaat: 1 maart 2009ds. G.J. Ruitenburg (1954)

24 mei 1981 naar Rhoon
23 maart 1986 naar Noordwijk
17 sept. 1995 naar De Meern
20 sept. 2009 tot 1 juli 2020.
Daarna met emeritaat.

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een getuige des Heeren

Korte levensschets van ds. F.K. van Evert


* 27 januari 1903 te ''s-Gravenhage
+ 31 januari 1943 te Vught

door
Dr. A. van der Hoeven, Utrecht 28 mei 1946

Toen ik dit boekje uit het kerkarchief van ds. Boekesteijn aangeboden kreeg viel mij als eerste de overlijdensdatum op: 31 januari 1943 te Vught. Het bleek Kamp Vught te zijn waar zoveel "goede" Nederlanders omgekomen zijn! Ook ds. Frits Evert die van 12 januari 1930 tot 4 september 1932 in onze gemeente voorganger is geweest.
Hier een verkorte levensbeschrijving waarbij ik de schrijfwijze van die tijd wat aangepast heb.
                                                                                                                          Rogier Koppejan

Geboren te ''s-Gravenhage als zoon van G. van Evert en M.C. Laubertsheimer.
Na het doorlopen van het Christelijk-Gymnasium was het de wens van de jonge Frits om predikant te worden. Vanuit den Haag was Leiden de aangewezen academiestad waar hij in het najaar van 1924 met de studie begon. In zijn geboorte stad deed hij eind september 1929 zijn proponentsexamen, waardoor hij uitzicht kreeg op "aanvaarding van het wondere ambt!"

Beroepen lieten niet lang op zich wachten: Marken, Ravenswaay en Zoutelande.
Het kustdorpje op het destijds "lachende" eiland Walcheren werd door van Evert en zijn aanstaande bruid Peternella Jacoba Bauw, als eerste gemeente aanvaard op 12 januari 1930, 26 jaar oud!
Zoutelande zag de vacature van de geliefde predikant W. de Kam (1922-1929) vervuld door de intrede van ds. van Evert, die n.a.v. Johannes 3:16 zijn evangelie bediening aanvaardde.
De Zeeuwse vrouwen hadden hun schoonste "beuken" voor. Bij de Willibrordusput stonden de mannen in "plechtige Zeeuwse klederdracht" nog even na te praten.
De kerkenraad had goed gedaan deze jongeman tot predikant te beroepen.

Wie bewaart geen goede herinneringen aan de kerkdiensten in de zomervakantie in het schilderachtig kerkdorp Zoutelande? Ds. van Evert richtte een knapen -en jongelingvereniging op en de jonge predikant bewees dat deze allerminst oud-bakken en saai behoefden te zijn!
De zee met haar vergezichten( hoe graag wandelde hij met zijn vrouw naar Valkenisse) bewaarde hem voor alle "enghartigheid". Toen het verenigingsleven bloeide bleek dat het gewenst was dat er een orgel in de consistorie kamer zou komen. Ds. van Evert die reeds een financiële actie voor elektrisch licht in de kerk geleid had, wist raad, en zette met enige vrienden een bazaar op touw (toen ook al red.) die de mooie som van duizend gulden opbracht.

Het was voor de gemeente in Zoutelande een teleurstelling dat hij na twee jaar een beroep aannam naar Hellevoetsluis op 4 september 1932.
Op 27 juni 1937 volgde Loosduinen en hij predikant werd in de Bethelkerk waar hij een stuwende kracht was bij de oprichting en bouw.
Bij het begin van de oorlog nam hij duidelijk stelling tegen de bezetter in woord en daad.
In augustus 1942 werd ds. van Evert gevangen gezet met de aanklacht dat hij Joden hielp.
Na twee weken in de gevangenis van Scheveningen te hebben gezeten werd hij overgebracht naar het concentratiekamp te Amersfoort.
Hij werd tewerk gesteld bij het aanleggen van een schietbaan en moest meehelpen om zand in lorries te scheppen en om zware plaggen te sjouwen, die door joden moesten worden aangevoerd.
Geen wonder dat zijn gezondheid achteruitging.

In januari 1943 werd hij overgebracht naar kamp Vught; maar zijn gezondheid ging meer en meer achteruit en op zondag 31 januari vier dagen na zijn veertigste verjaardag overlijd hij.
Zondag 21 februari 1943 had er in Loosduinen een rouwdienst plaats en op zondag 20 januari 1944 werd namens de gemeente te Loosduinen in de Bethelkerk een plaquette aan de kerkvoogdij overhandigd, waarop waardige wijze de herinnering aan de eerste predikant van Nieuw-Loosduinen levendig gehouden wordt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug