Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Kerkenraad

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Barbara de Kort, mailadres: mail@barbaradekort.nl 
Scriba: Annemarie Duvekot, mailadres: scriba@pknzoutelande.nl tel: 0118-562471

Leden Taakgroep Pastoraat (ouderlingen):
Ineke Kusse (vz), tel: 06-21680207
Maria Baan, predikant, tel: 06-21479593, mailadres: predikant@pknzoutelande.nl 
Cora Roelse, tel: 06-18251223
Lian Adriaanse, tel: 06-10090413
René Molenaar, tel: 06-52098487
Algemeen mailadres: pastoraat@pknzoutelande.nl 
De wijkindeling vindt u onder het menu "Huis voor mensen"

Leden College van Kerkrentmeesters:
Arno Wielemaker (vz en lid kerkenraad), tel: 06-22959230
vacature
De kerkrentmeesters zijn:
Karin Wouters
Matty Jesmiatka
Ad Koppejan
Wim Duvekot
Zij ondersteunen het kerkbestuur maar zijn geen lid van de kerkenraad
Algemeen mailadres: kerkrentmeesters@pknzoutelande.nl 
De cijfers van Rekening en Begroting vindt u op de ANBI pagina

Diaconie:
Henny van Os (vz), tel: 06-40950112
Nel Brasser, tel: 06-21447145
Ad Stroo, tel: 06-53710866
Ko de Witte, tel: 0118-562757 
Algemeen mailadres: diaconie@pknzoutelande.nl 
terug