Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Elke zondagmorgen

Er is iedere zondag dienst om 10.00 uur in de winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart.
Er is dienst om 9.30 uur in de zomerperiode van 1 april t/m 30 september.

Wij verlangen geen speciale kleding: kom zoals u bent.
Ook hoeft u bij ons niet het opgeheven vingertje te verwachten.
 

Lees meer 

Kerkdienst gemist

Via deze website kunt u diensten direct meekijken of terug zoeken van de afgelopen periode.
Aanwijzing: voor direct luisteren --> gebruik tabblad Live.
(Voor meer aanwijzingen --> Lees meer)

Kerkdienst gemist

Lees meer 

Zondag van de voleinding - Eeuwigheidszondag

Ieder jaar worden de namen genoemd van de overledenen van (heel het dorp) Zoutelande.
Familie wordt vooraf op de hoogte gebracht, zodat zij deze dienst kunnen bijwonen. Dit doen we steeds op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Lees meer