PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 20 maart 2022 Zondag 20 maart 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  20 maart  2022 , 10.00 uur

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse     

diaken van dienst        Ko de Witte     

kerkrentmeester        Arno Wielemaker 

organist            René Molenaar     

lector                 

voorganger            de heer P. Riemens uit Arnemuiden 

leiding nevendienst        Calina de Visser         

koster                Wim de Visser

beeldpresentatie        Ciska Dijkers/Jan Janse             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Psalm 22: 11 en 12

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project met de kinderen

 

Zingen; Projectlied: Een slinger van verhalen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Lied van verootmoediging: LB 562

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –  Jesaja 42: 1 - 9

 

Lied – Psalm 146: 4

 

Lezing uit het Tweede Testament –  Markus 10: 32 - 52

 

Lied - LB 991: 1, 2, 6, 7 en 8

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 556

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.


Slotlied – LB 575: 1 en 6


Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

1. Kerk in Actie - Wereldiaconaat  (lichtpaarse collectezak)                              

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. J. Leijnse-Minderhoud, D. Koddelaan 8.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

20 maart 2022 – Kerk in actie – werelddiaconaat

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden. Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor straatkinderen. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van Straatkinderen Indonesië.

 

Catharina 750

Op zondag 27 maart a.s. geven we een vervolg aan de viering van de 750ste verjaardag van ‘onze’ Catharinakerk. Op het programma staan ‘zondagmiddagverhalen’. We verwelkomen deze zondagmiddag onze oud-predikant, ds. Piet Vellekoop. Hij zal ons deelgenoot maken van zijn ervaringen in en rond de Catharinakerk in de jaren ’80 van de vorige eeuw toen hij in Zoutelande zijn loopbaan als predikant begon. Aansluitend blikken we terug op de grote restauratie en renovatie van het kerkgebouw, nu ruim tien jaar geleden. De voorzitter van de toenmalige projectgroep, de heer Tom van den Broeke, neemt ons aan de hand van nu al uniek te noemen beeldmateriaal mee naar het jaar 2011. De PowerPoint laat ons o.a. foto’s zien van het oude interieur met de banken met klapzittingen, de orgelbalustrade met het groene gordijn, enz., enz.. 

U bent van harte welkom! Inloop vanaf 15.30 uur, met koffie en thee. Om 16.00 uur starten de verhalen. Na afloop (ong. 17.15 uur) is er ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. 

 

Santiago de Compostella

Volgende week zondag 27 maart zal Jan Vink een presentatie houden over zijn fietstocht  naar Santiago de Compostella in de Odulphuskerk-Meliskerke. Inloop vanaf 16.00 uur. Het begint om 16.30 uur. 

 

Vesper

Aanstaande donderdagavond 24 maart zal een vesper worden gehouden in de Klimop in Koudekerke Aanvang 19.00 uur. Voorafgaande aan de vesper is de mogelijkheid om deel te nemen aan een sobere maaltijd. Hiervoor vragen wij u om 17.45 uur aanwezig te zijn. Om berekend te zijn op het aantal deelnemers aan de maaltijd vragen wij om als u bij de maaltijd wilt zijn zich voor aanstaande week vóór dinsdag op te geven bij Adrie Minderhoud A3ada@zeelandnet.nl of telefonisch 06-10869519.

 

Er zijn nog 40-dagentijdboekjes verkrijgbaar!

 

PCOB

Op 4 april aanstaande is er in De Wegwijzer weer een PCOB vergadering. Deze begint om 14.00 uur. Spreker deze middag is ds. Gerrit Ruitenburg. Allen van harte welkom!

 

* Volgende week zondag 28 maart 2022  gaat voor ds. Maria Baan

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.