PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 11 april 2021 zondag 11 april 2021
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 11 april 2021, aanvang 09.30 uur


ouderling van dienst                 Jos Boot                      
diaken van dienst                     Ad Stroo
kerkrentmeester                       Wim Duvekot    
organist                                   Bert Geleijnse              
voorganger                              Ds R. Poesiat uit Koudekerke    
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                       Lian Adriaanse/Anne Stroo                   

De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding
Kaarsen worden aangestoken - waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – Antifoon + Psalm 81: 1, 2 en 4

Tekst van de antifoon – 1 Petrus 2: 2 – “Halleluja! Weest begerig als pasgeboren kinderen naar de loutere, geestelijke melk. Halleluja!”


 Bemoediging en groet
Vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
Allen    die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg.      Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen    en niet loslaat wat zijn hand begon.
Vg.      Genade zij u en vrede van God onze Vader
            en van Jezus Christus onze Heer
            in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Allen    Amen

Lied van verootmoediging en vergeving: Psalm 130: 1 en 2

Samenvatting der Wet

Psalm 86: 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Johannes 20: 19/ 24-29

Lied: 620: 6, 7, 8, 9 en 10

Preek

Orgelspel

Lied: 642: 1, 2, 6 en 8

Gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “onze Vader”


Slotlied: 747: 1 en 8


Zending en zegen

Heenzending en zegen;

Meeluisteren be-amen (gezongen)

image.png


Orgelspel


Inzameling van de gaven. Graag uw gaven overmaken.
1.Gezamenlijk diaconaal project

2. Plaatselijk kerkenwerk rek. NL84 RABO 0375560815 (Protestantse Gemeente te Zoutelande):


Zondagsbrief
* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Familie Duvekot-Maljaars, Majoorwerf 58.


Inzameling van de gaven toegelicht:
Vorig jaar konden de acties voor ons jaarproject maar minimaal worden uitgevoerd. We willen dit jaar het jaarproject van 2020 nog maar even verlengen. De zorgen zijn overal heel groot. Aangezien mensen uit de regio banden hebben op Ambon denken wij, dat het geld daar op een goede en verantwoorde manier besteed wordt. Wij willen daarom de collecte als extraatje van harte bij u aanbevelen. Wilt u uw bijdrage overboeken op de bankrekening van de diaconie? Het rekeningnummer vindt u in de kop van uw eigen gemeente.


*Zondag 18 april gaat voor in de dienst ds. M. Baan, aanvang 09.30 uur.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847/ email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag, 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken en beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.