Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Schikkingen 40 dagentijd 2023

Ook dit jaar weer verzorgd door Jolanda Stroo - van Os. Waarvoor onze waardering!

1e Zondag in de Veertigdagentijd: 26 februari

Lezing: Matteus 4: 1-11

De lange weg

In de lezing uit Matteus laat Jezus ons zien dat we niet moeten kiezen voor de “snelle” oplossingen of bevredigingen van onze behoeften of verleidingen. Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange maar juiste weg.
Jezus stuurt Satan weg met de mededeling dat in de bijbel staat: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem”. Daarna laat de duivel hem met rust en komen er engelen om voor hem te zorgen.

In de sobere schikking van vandaag staan bogen van kronkelige takken (Hazelaar) die samen het pad vormen dat start in de woestijn en van waaruit we “op pad” mogen gaan in deze Veertigdagentijd.
Verder zien we brood en zand en stenen die ons herinneren aan de lezing.
De kleur paars van het kleed past goed bij het sombere begin van de Veertigdagentijd, hij staat voor bezinning en reflectie.
Als laatste zien we helemaal achteraan een bloem, die symbool staat voor Jezus, die ons de weg wijst. We gaan op weg en proberen vooruit te kijken naar het licht.2e Zondag in de Veertigdagentijd: 5 maart

Lezen Matteüs 17:1-9
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.
(Matteüs 17:3)

Mozes en Elia
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. Eerder sprak Hij over ‘je kruis opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd van veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren in rond.
Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring.
Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijn- ervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.
(ds. Wim Beekman)
Kernwoorden: berg, luisteren, bidden
 

3e zondag in de Veertigdagentijd: zondag 12 maart

Lezing: Johannes 4: 5-26

Kloven

In de lezing van vandaag horen we over een Samaritaanse vrouw waarmee Jezus in gesprek gaat.
Ze zitten samen aan de Jakobsbron, Jakob is de oorsprong van Israëls geloof. Jezus put uit de bron van Jakob en deelt dat met een Samaritaanse en laat zo zien dat het geloof niet alleen voor Judea bestemd is. Hij verbindt en overbrugt hiermee de religieuze en maatschappelijke kloven tussen twee volken/culturen.
Uitgerekend een outcast binnen haar gemeenschap kiest Jezus uit om iedereen te vertellen dat verandering nodig is: het gaat om Geest en waarheid.

In de schikking zien we een krans van kronkeltakken op een spiegel liggen.
Ze vormen samen een bron van inspiratie en reflectie.
Verder wat grassen van de waterkant en een drijvende waterplant waardoor een soort natuurlijk beeld ontstaat dat ons herinnert aan het verhaal in de lezing.
De paarse kleur van het kleed staat voor bezinning en reflectie in de Veertigdagentijd.
 


4e zondag in de Veertigdagentijd: zondag 19 maart

Lezing: Johannes 9

Laten zien

En blinde man wordt door Jezus genezen met modder van stof van de aarde, als een nieuw begin.
Hierdoor ziet de man letterlijk het licht. Door hem moet Gods werk zichtbaar worden.
Jezus zegt opnieuw dat hij het licht voor de wereld is. “Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Johannes 8: 12)
Er is verdeeldheid tussen de farizeeën of de man wel de waarheid spreekt, en zou iemand die van God komt zoiets op Sabbat doen?
De man zegt: Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. (Johannes 9: 30) Zien zij het licht ook?

In de schikking zien we een oog, verbeeld door samengebonden wilgenkatjes en hazelaartakken.
Met de katjes zien we al een klein stukje nieuw leven doorbreken in de donkere tijd.
In het midden van het oog een pupil van hyacintenbloemen in de kleur paars. Een oog om mee te zien, te kijken en om mee gezien te worden.
Het kleed in de schikking is nog steeds paars.
 
terug