Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Contactgegevens

Voor alle vaste telefoonnummers geldt voorkiesnummer 0118

 

Predikant

Mevr. ds. Maria Baan
Tel: 
06-21479593


E-mail

Scriba/Secretaris

Annemarie Duvekot-Matthijse
Boudewijnskerke 56
4374 SC Zoutelande

E-mail

562471

Ledenadministratie

Piet de Buck

E-mail

562556

Gebouw "De Wegwijzer"

Verhuur: Nel Brasser-Vos
Tel : 06-21447145 


E-mail

Redactie Kerkblad

Jopie Lievense


E-mail

Webmaster

Jos Boot


E-mail

Kerkgebouw

Catharinakerk

Let op: in Zoutelande was tot 2022 ook een katholieke kerk aan de Bosweg met de naam Sint Catharinakerk. Dit is een ander gebouw!

Willibrordusplein 3

Navigatie --> 4374 AX

562821

Steunpunt Vrijwillige Thuishulp

Ineke Kusse-van de Vreugde


562494

Kosters

Rianne Vos-Wouters


Nelie Bliek-Louws

Jasper Overgaauw

Piet Bok

 

562207
06-18236134

563002

562613

----

Boekhouding

Wil Wouters

06-51256932
E-mail

Giften en vrijwillige bijdragen:
deze zijn welkom op rekeningnummer 
NL84RABO0375560815
tnv. Protestantse Gemeente Zoutelande.
 
   

 

terug