PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Beleid Protestantse Stichting Catharina Cultureel Beleid Protestantse Stichting Catharina Cultureel

1. Activiteiten van de stichting

De stichting heeft ten doel de exploitatie van de ruimten van de Catharinakerk te  Zoutelande ten behoeve van culturele en maatschappelijke doeleinden en de instandhouding van het gebouw van de Catharinakerk alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstbaar is.

2. Fondsverwerving

De stichting wil haar doelen bereiken door de ruimten van de Catharinakerk open te stellen en in gebruik af te staan voor activiteiten die dienstbaar zijn aan de opbouw en de vitaliteit van het samenleven in Zoutelande (en omgeving). Fondswerving vindt plaats door openstelling en het in gebruik afstaan van de ruimten van de Catharinakerk tegen betaling van een redelijke en billijke vergoeding door de gebruiker(s) enerzijds en door verkoop van voedings- en genotmiddelen voor gebruik ter plaatse (niet zijnde horeca) anderzijds. De opbrengsten, welke daarmee gegenereerd worden, komen na aftrek van de kosten ten goede van het onderhoud en de instandhouding van de ruimten van de Catharinakerk.

De met de hiervoor omschreven activiteiten behaalde positieve baten en de opbrengsten uit hoofde van giften, legaten en overige erfrechtelijke verkrijgingen komen geheel ten goede aan de stichtingsdoelstellingen.


 

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 28-09-2022 om 8:45u
meer details

Israƫlzondag
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10:00
meer details

Filmavond
datum en tijdstip 02-10-2022 om 19.00u
meer details

 
Overzicht Kerkelijke Activiteiten
meer
 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.