PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 9 mei 2021 Zondag 9 mei 2021

 

Ordening van de dienst voor de viering op 

zondag ‘Rogate’, zondag ‘Bidt’,

van de protestantse gemeente Zoutelande, 

Catharinakerk, zondag 9 mei 2021 A.D., 9.30 uur.

 

ouderling van dienst​​Jos Boot

diaken van dienst​Ad Stroo

kerkrentmeester​​Ad Koppejan

organist​​René Molenaar​

voorganger​ds. P. Vellekoop uit Maarssen

leiding nevendienst​Simone Overgaauw

koster​Rianne Vos

beeldpresentatie​Jan Janse en Anne Stroo​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 283: 1, 2 en 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Vervolg lied van de intocht: LB 283: 4 en 5

 

- Allen gaan zitten -

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied LB 659: 1, 2, 5 en 6

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Inleiding op de Schriften

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Genesis 8: 1 - 14

 

Lied – LB 635: 1, 4, 5, 6 en 7

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 15: 9 - 17

 


Lied – LB 791: 1, 2, 3, en 6

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 754: 1 en 2

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’-

 

 

Slotlied: LB 825: 1 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Orgelspel

 

 

De gaven voor vandaag zijn bestemd voor:

    *   Dovenpastoraat 

*    Plaatselijk kerkenwerk

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. F. Goedegebure, Langendam 19H.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Dovenpastoraat

“Geloven in gebaren”, want gebaren zijn de taal van het hart van doven, ook voor de communicatie van het geloof. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat ziet graag, dat doven volwaardig kunnen meedoen in de gemeente van Christus. Daarvoor is gebarentaal onmisbaar. Het IDP bevordert het gebruik van deze taal in de plaatselijke kerken. Ook de dove jongeren, in en buiten de kerk, worden bereikt met het evangelie van Jezus Christus. Daarom is een beleidsplan gekozen voor een tweesporenbeleid, voor jongeren en ouderen. Bij beide is gebruik van gebarentaal leidend, gecombineerd met modernecommunicatiemiddelen. Onder de zegen van God hoopt men het doel te bereiken, dat horende en dove gelovigen, samen gemeente van Christus zijn.

U kunt een gift overmaken op de rekening van de diaconie, NL55 RABO0375552995.

 

*Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, gaat in deze kerk voor de   heer P. Riemens uit Arnemuiden, aanvang 09.30 uur.

 

* Volgende week zondag 16 mei gaat ds. T. Don uit Oost Souburg voor.

 

*De komende week heeft ds. Maria Baan nog vrij i.v.m. de verhuizing naar Majoorwerf 22. In geval van nood is ds. Anne Gera Los de predikante, die voor haar invalt.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.