PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 9 januari 2022 Zondag 9 januari 2022

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 9 januari 2022, 10.00 uur

 

Eerste zondag na Epifanie

 

ouderling van dienst        René Molenaar     

diaken van dienst        Nel Brasser

kerkrentmeester        Ad Koppejan

lector                Jan Koppejan

organist            Hans Neels         

voorganger            ds. Maria Baan

koster                Rianne Vos

beeldpresentatie        Corrie Roelse en Jos Boot             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 526: 1 en 2

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Inleiding

 

Gezongen kyriëgebed – LB 356: 1,2,3,4,5,6 en 7

 

Glorialied – 468: 1,2,3 en 4

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 40: 1 - 11

 

Lied – LB 315: 1 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 3: 15 - 22

 

Lied – LB 517: 1 en 2

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 517: 3,4 en 5

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 686: 1,2 en 3

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

 

Orgelspel 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. H.J. Krijger, Roompotstraat 9.

 

* Er is gedurende deze periode van lockdown géén nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Vereniging vrienden van Emergis

De stichting Vrienden Cliënten Emergis biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat betekent dat ze individuele cliënten ondersteunen zodat ze weer wat makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De vereniging geeft bijvoorbeeld budget voor het inrichten of het opknappen van een woning, of voor een cursus die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De ondersteuning van de vereniging bestaat altijd uit een financiële gift. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunnen cliënten een aanvraag doen. De vereniging kan haar werk alleen doen dankzij giften van kerkelijke instellingen, sponsors en donateurs. Ook uw bijdrage is van harte welkom! U kunt meedoen met de collecte in de kerk of uw bijdrage overboeken op de bankrekening NL 15 RABO 0320 5727 57 ten name van de stichting Vrienden van Emergis of op de bankrekening van uw diaconie. Meer informatie vindt u op http://www.vcemergis.nl/

 

* 40 dagen boekje 2022 – Thema: “Alles komt goed”

 

Zoals u in het kerkblad kunt lezen willen we als 3 gemeenten weer een boekje samenstellen op weg naar Pasen.

Het zou fijn zijn als wij ook dit jaar weer een gevarieerd boekje kunnen maken. 

Hierbij nodigen wij u uit om ook dit jaar weer een bijdrage te leveren.

We maken geen koppeling met een bijbeltekst uit het leesrooster, maar het is wel fijn als het past bij het thema: “Alles komt goed”

U kunt uw bijdrage inleveren voor 2 febr. op email adres: 40dagen@pknbm.nl,

Aanleveren kan ook op papier bij Franny Pattenier, Sloestraat 3, Zoutelande, maar liever digitaal in doc(x) formaat op het email adres.

 

Voor verdere informatie zie het kerkblad.

 

* Volgende week zondag 16 januari gaat ds. Maria Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.