PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 9 februari 2020 zondag 9 februari 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 5e zondag na Epifanie, 9 februari 2020, 10.00 uur

ouderling van dienst               Jacco Saaman
diaken van dienst                   Henny van Os-Koevoets
kerkrentmeester/collectant      Aart Walraven
organist                                  Philip Feij
voorganger                             ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                Piet de Nooijer
koster                                      Jasper Overgaauw
beeldpresentatie                    Jan Janse
m.m.v. Oecumenisch Koor ‘Lighthouse’, o.l.v. Arjan Mooij

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 18:1, 5 

Bemoediging       vg.   Onze hulp is de Naam van de HEER
                        allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                            vg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid
                        allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-

Koor – Rejoice in the Lord alway

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied door het koor – Hear, o Lord, and answer (naar psalm 86)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’

De Schriften


Begroeting     vg.        De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 1

Lied – LB 738

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 5:13-16

Koor – Getuigen van licht

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 974

Gebeden en gaven
 
Wij gedenken Louwerina Wouters-Boone … en zingen LB 268

Koor (inleidend op de dienst van de gebeden) – In jou

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Catechese en Educatie** (lichtpaarse collectezak)                                  2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 838:1, 3

Zending en zegen

Koor -nadat allen zijn gaan staan- Zegenbede

Orgelspel

** Na de dienst bent u allen van harte welkom op de koffie en de thee of de limonade. Ook de gasten in ons midden zijn zeer welkom!
Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging naar de heer L. Dingemanse, Noordstraat 7a.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

** Inzameling van de gaven toegelicht: In onze kerk en in andere plaatselijke gemeenten zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, diaken, scriba, ouderling, jeugdleider, predikant of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van deze taak. Het is bovendien óók leuk om te blijven leren en om verder te groeien in die rol. 
De Academie van de Protestantse Kerk heeft een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod voor professionals én vrijwilligers in de kerk. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Die training bestaat uit theorie in een interactieve e-learning en uit bijeenkomsten. Naast toepassing en verdieping van de theorie is er altijd volop ruimte voor uitwisseling. 
Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een duidelijke behoefte voorziet! De Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze vernieuwende manier aanbieden. 
Vandaag is de collecte bestemd voor dit werk. Van harte aanbevolen.

Volgende week zondag, 16 februari, gaat voor ds. Gerrit Ruitenburg

* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten:
Themamiddag over Eenzaamheid
Aanstaande zaterdag 15 februari is de informatiemiddag rondom het thema Eenzaamheid in de Catharinakerk in Zoutelande. Het begint om 14.00 uur tot 17.00 uur. Annemarie Roding, schrijfster van het boekje "Dichter bij eenzaamheid" zal een inleiding houden. De commissie Welzijn Veere zal eveneens een presentatie verzorgen. Verder zijn op de informatiemarkt vertegenwoordigers aanwezig, die initiatieven ontplooien tegen eenzaamheid op Walcheren. De informatiemarkt is te bezoeken vóór en na de presentaties en in de pauze. Iedereen die belangstelling heeft rondom het thema Eenzaamheid is van harte welkom. De toegang is vrij. 

40-dagentijdboekje
Het is weer gelukt om een 40-dagenboekje 2020 samen te stellen met bijdragen, die aangeleverd zijn door leden van onze drie gemeenten. De boekjes zijn beschikbaar op twee zondagen voorafgaand aan de 40-dagen 2020. U kunt het gevarieerde boekje vanaf volgende week zondag 16 februari meenemen. Ook zondag 23 februari zijn ze ook nog beschikbaar, maar op-is-op. Neem ze mee voor uzelf, maar misschien hebben familie, vrienden, buren of kennissen er ook belangstelling voor. Voor de kosten stellen wij een vrijwillige bijdrage op prijs. Het drukken van het boekje komt op ongeveer twee euro, maar meer mag natuurlijk ook. Als u nog vragen heeft of u wilt een boekje thuis bezorgd hebben, geef het dan door aan iemand van de samenstellingscommissie.
Iedereen die aan het boekje heeft meegewerkt, hartelijk dank. 
Samenstellingscommissie: Leo Koppejan, Franny Pattenier, Piet en Wijnie Robbemond, Marian Plak en Jos van Keulen


Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag - Schrift en Tafel
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.