PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 9 augustus 2020 Zondag 9 augustus 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 9 augustus 2020 om 9.30 uur.

 

ouderling van dienst​    Jacco Saaman​

diaken van dienst​    Henny van Os-Koevoets​

kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan​

organist​     Cees Sanderse​

voorganger​     Ds. R.Poesiat uit Koudekerke

            koster                                  Rianne Vos-Wouters

                ​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 146: 1 en 3.

 

Stilte, waarna Votum en groet

 

Zingen klein Gloria   Lied 195, waarna allen gaan zitten-

 

Verootmoedigingsgebed, waarna Woord van vergeving

Zingen: Lied 25: 1,2, en 3

 

Woord om naar te leven: Samenvatting van de Wet

Zingen Lied 86: 4

 

 

Gebed van de zondag, gebed om de verlichting met de Heilige Geest

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 56: 1-8 ( Lector)

 

Lied –911: 1 en 2

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 17: 1-19

 

Lied – 911: 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 864: 1, 2 en 5

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – Lied 150

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Bij de uitgang twee collectes: 1. Lilianefonds ( zie toelichting )

                                               2. Plaatselijk kerkenwerk

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer L. Vos, St. Janskerke 21.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Een wereld, die openstaat voor elk kind is de missie van het Lilianefonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap, die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika worden kinderen sterker gemaakt en hun omgeving toegankelijker ( zie ook ons Kerkblad: Gasten, neem er gerust één mee. Ze liggen bij de uitgang van de kerk)

 

* Volgende week zondag 16 augustus gaat ds. T. Rijken uit Oosterhout voor. De dienst begint weer om 9.30 uur. In de Boshut is het team er voor de laatste week. Op zondag 16 augustus is er weer een dienst om 10.00 uur in de openlucht als het weer het toelaat. Frans van der Heijde gaat hierin voor. Koffie na de dienst. Bij twijfel over doorgaan: www.boshutzoutelande.nl

Door de ervaringen van de afgelopen weken, met de onzekerheid van de weersomstandigheden en het geringe bezoekersaantal, heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten t/m 13 september in de kerkzaal te houden. Dit natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen. Wat inhoudt: niet meer dan zeventig personen worden toegelaten, er wordt naar de gezondheid gevraagd en de koster wijst de plaatsen aan. De cantorij zingt de liederen. U kunt natuurlijk ook t/m 30 (!!!) augustus naar de Boshut.

 

*Open kerk: De  kerk is iedere week op woensdag geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten?\

 

*Helaas is er dit jaar geen hagenpreek, die altijd in september georganiseerd wordt door de ZLTO. Dit uiteraard vanwege de coronacrisis.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 30-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag - let op: 10 uur
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Voortgang Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.