PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 8 mei 2022 Zondag 8 mei 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  8 mei 2022, 09.30 uur

ouderling van dienst        Ineke Kusse 

diaken van dienst        Ko de Witte     

kerkrentmeester        Arno Wielemaker 

organist            René Molenaar     

voorganger            ds. Neeltje van Doorn uit Middelburg

lector                Jopie Lievense 

leiding nevendienst        Simone Overgaauw     

koster                Rianne Vos

beeldpresentatie        Piet de Nooijer / Wim Geelhoed     

Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  280: 1, 4 en 5

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied: -  Psalm 66: 1 en 7

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag: LB 322: 1

 

Lezing uit het Eerste Testament –  Genesis 2: 4  - 7

 

Lied - 322: 2

 

Lezing uit het Tweede Testament –  Johannes 10: 14 - 18

 

Lied –322: 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel 

 

Lied – 275

 

- In memoriam; mevr. M. Krijger – Bolier

 

1.Ik zal er zijn voor jou heeft onze God gezegd 

Ik zal er zijn voor jou, met vrede en met recht.

 

2 Ik zal er zijn voor jou met wijn en stukje brood.

 Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot.

 

3. Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij. 

Ik zal er zijn voor jou Ik ben er altijd bij.

 

4. Ik zal er zijn voor jou ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou mijn licht straalt om je heen.

 

Gebeden  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – 655

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Kerk in actie - Noodhulp Nigeria (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel  

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer R. Koppejan De Spaier 8.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Kerk in actie – Noodhulp Nigeria

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Het dorp van Pastor Mark werd in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Zo heeft iedereen een trauma in Noordoost-Nigeria, waar de afgelopen tien jaar 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. 1,8 miljoen christenen en moslims zijn voor dit geweld op de vlucht in eigen land. De meeste vluchtelingen wonen in dorpen van mensen die zelf moeilijk rond kunnen komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water, sanitaire voorzieningen en hulp om trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/ vluchtelingen-nigeria

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? Voor € 28 krijgt een gezin (7 personen) een hygiëne-pakket. Voor € 60 krijgt een gezin een voedselpakket voor 1 maand. Voor € 300 krijgen kinderen een speeltoestel. Voor € 1500 komt er een extra waterput. Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van vluchtelingen Nigeria.

 

* Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed van 8.45 uur tot 9.10 uur. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie te drinken met elkaar. U bent van harte welkom!

Onze eigen kerk-app is live!

Vanaf nu is de PG Zoutelande-app in de AppStore en in de Google PlayStore te downloaden. De app is er, nu is het van belang dat we er als gemeente  gebruik van gaan maken voor die extra betrokkenheid op elkaar. Gebruik de QR-code hiernaast om naar de store te gaan en de app te downloaden. “Velen sloten reeds aan….Wie wordt de 50e gebruiker?”

 

Bloembollenactie voor het Kerk in actie-project:

Onze kerk doet, net als vele andere kerken mee met deze actie.

Hiermee ondersteunen we kwetsbare kinderen, boeren en vrouwen in Indonesië. Prijs € 5,00 voor een zakje van 20 tulpenbollen, keus uit de kleuren wit, paars en geel. U kunt ze bestellen tot 21 mei en het bestelformulier inleveren bij Henny van Os, Sloestraat 15.

Uitnodiging

De diaconieën van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande willen het gezamenlijk jaarproject 2020/2021 afsluiten met de Stichting Dekat di Hati. Er zal zaterdag 21 mei een warme maaltijd worden klaargemaakt met 7 verschillende gerechtjes inclusief twee consumpties en koffie met spekkoek toe. De maaltijd zal worden gehouden in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke. Prijs € 19,50 per persoon. De opbrengst is voor de Stichting Dekat di Hati. Inloop vanaf 17.30 uur. Opgeven vóór 16 mei 2022 bij:, Henny van Os:hennyvanos@zeelandnet.nl tel.06-40950112, 211. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM – VOL-IS-VOL max. 75 personen.

 

* Volgende week zondag 15 mei 2022  gaat voor ds. Piet Vellekoop uit Maarssen

 

* Vakantie ds. Maria Baan- Van 2 tot en met 15 mei heb ik vakantie. In noodgevallen kunt u contact opnemen met  mw. Ineke Kusse, tel. 0118-562494

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.