PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 8 maart 2020 Zondag 8 maart 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag Reminiscere (‘Gedenk toch…’), 2e in de Veertigdagen, 8 maart 2020, 10 uur

 

ouderling van dienst​ Jacco Saaman

diaken van dienst​ Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant​ Marcello Adriaanse

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​ Simone Overgaauw-Ringeling

koster​ Rianne Vos-Wouters

beeldpresentatie​​ Jan Janse

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 25:1, 2

 

Bemoediging     vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​   vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed, gevolgd door LB 25:3 -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed, waarna LB 281:1, 2, 3, 4, 5

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zien we een filmpje, kijken we in een boek en zingen we het projectlied ‘de paaskaars brandt’

 

De Schriften

 

Begroeting     vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus 4:18-31

 

Lied – LB 605

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 17:1-9

 

Lied – LB 545

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 542

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inleidend op de inzameling van de gaven: Sta op!

 

Inzameling van de gaven – ​1. Missionair – Pioniersplekken**(lichtpaarse collectezak)​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

​-tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 544:1, 2, 5 allen; 3 vrouwen; 4 mannen

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar de heer J. Overgaauw, Swaalingestraat 26.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven.Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Geef in de collecte en steun de pioniersplekken!

 

* Woensdag 11 maart a.s. is er om 19.30 uur in de Dorpskerk te Biggerkerke de bidstond-dienst.

 

* Volgende week zondag, 15 maart, Catharinakerk, 10 uur, voorganger ds. Gerrit Ruitenburg

 

* Oproep

Wie heeft er zondag 1 maart na de dienst met Biggekerke/Meliskerke, in Zoutelande, een verkeerde jas meegenomen? Het gaat om een lange donkerblauwe jas met een zwart bontje langs de capuchon: Miss E collection maat XL. In de zakken zitten zwarte handschoenen, een zakdoek en een witte kam. Een kleine maat is blijven hangen, en is nu bij mij.

Graag contact opnemen met Koba Janse.

tel. 0118-561996 / 06-11147450.

 

* U hebt het al genoteerd? Zondag 29 maart na de dienst: gemeenteberaad in de kerkzaal.

 

* Vesper
Aanstaande donderdag 12 maart is er om 19.00 uur weer een korte vesper in de Dorpskerk in Biggekerke. Voorafgaande aan de vesper bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een sobere maaltijd in 't Klokuus.  De maaltijd begint om 17.45 uur. (inloop vanaf 17.30 uur) Wel willen wij voor de sobere maaltijd graag weten op hoeveel deelnemers wij  kunnen rekenen. U kunt zich per mail aanmelden op cka@pknbm.nl of op de lijst die iedere zondag in de kerk ligt.

* Filmavond
Volgende week zondagavond 15 maart zal om 19.00 uur weer een film vertoond worden in de Klimop In Koudekerke. Het is een aangrijpende film over de emoties van een ter dood veroordeelde moordenaar en de ouders van de twee tieners die hij vermoordde. De film "Dead man walking" is gebaseerd op het gelijknamige, succesvolle boek van de non Helen Prejean over haar ervaringen met ter dood veroordeelden, die soms jarenlang in hun cel op de uitvoering van het vonnis wachten. Na afloop van de film is de mogelijkheid wat na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. De toegang is vrij. 

 

*  Paasgroetenkaart Kerk in Actie
Als gemeente doen wij mee aan de Paasgroetenactie voor gevangenen in Nederland. Na de dienst op zondag 15 maart kunt u een of meerdere kaarten meenemen. Wij hopen dat velen van u een paasgroet willen versturen.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.