PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 8 augustus 2021 zondag 8 augustus 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 8 augustus 2021, 9.30 uur.

ouderling van dienst      Ineke Kusse     
diaken van dienst          Nel Brasser
kerkrentmeester           Wim Duvekot
organist                        Bert Geleijnse
voorganger                   ds. Maria Baan
leiding nevendienst       Simone Boogaard         
koster                          Wim de Visser
beeldpresentatie           Lian Adriaanse en Bram Bliek   

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 287: 1,2 en 5

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen   en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied        LB 305: 1,2 en 3

Inleiding


De Schriften

Begroeting vg.            De Heer zal bij u zijn
                allen            De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Prediker 9: 7 – 12

Lied – LB 845: 1,2 en 3

Lezing uit het Tweede Testament – Handelingen 8: 26 – 40

Lied – NLB 837: 1,2, en 4

Verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis:

Wij zijn niet alleen, wij leven in Gods wereld.
Wij geloven in God:
die de schepping tot stand heeft gebracht
en daar nog steeds mee doorgaat,
die gekomen is in Jezus Messias,
het Woord dat vlees geworden is,
om te verzoenen en om nieuw te maken,
die in ons en anderen werkt
door de Geest.
Wij vertrouwen op God.
Wij zijn geroepen om de kerk te zijn:
om Gods aanwezigheid te vieren,
om lief te hebben en anderen te dienen,
om recht te zoeken en weerstand te bieden aan het kwade,
om Jezus te verkondigen, die is gekruisigd en opgestaan,
onze rechter en onze hoop.
In leven en in dood, in leven voorbij de dood is God met ons.
Wij zijn niet alleen. God zij dank!

Lied – NLB 412: 1 en 3

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – NLB 910: 1,2,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar M. Besuijen-Joosse, Borné 54.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht:

Liliane Fonds
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Laat u ook deze kinderen niet in de steek?

Volgende week zondag 15 augustus gaat ds. Maria Baan voor.

Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.
Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.