Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 7 mei 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 7 mei 2023, 9.30 uur

 

Thema: “Een butenbeêntje”

 

ouderling van dienst Cora Roelse  

diaken van dienst Nel Brasser

kerkrentmeester Arno Wielemaker

lector Barbara de Kort

organist Cees Sanderse  

voorganger Frans van der Heijde  

leiding nevendienst Marieke Bos  

koster Nelie Bliek

beeldpresentatie Bram Bliek/Wim Geelhoed  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 221

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; Dit gebed bidden we zingend:  “Als de weg…”, melodie “The Rose” 

Als de weg lijkt dood te lopen in een wereld van geweld

waar je pracht en praal kunt kopen, alles draait om macht en geld

Heer laat mij dat nooit aanvaarden hoed me voor de schone schijn

Toon me dat er ook nog waarden van een hoger orde zijn

 

Als de weg lijkt dood te lopen en de aarde wordt verkracht

Als het gif haar dreigt te slopen, te ontdoen van alle pracht.

Heer laat mij erover waken dat het niet gebeuren zal

Wil van mij een hoeder maken van uw wondermooi heelal.

 

Als de weg lijkt dood te lopen in het duister van verdriet

Als er niets meer valt te hopen, niets is wat nog uitzicht biedt

Heer wilt U mijn rustpunt wezen, als de leegte mij  belaagt

Leer mij om het niet te vrezen, wetende dat U mij draagt.

 

Glorialied : “Leven uit de bron”  ( melodie Lied 467 L.v.d.K.)

 

Het is niet waar dat de woestijn of droogte hier ons doel moet zijn.

We zijn geroepen tot de bloei, oasegronden, nieuwe groei

Refrein:

O Heer in wie het al begon, leer ons te leven uit uw bron

 

We reizen samen langs het pad van ja en nee, door land en stad

En waar de weg weerbarstig is maakt samen-gaan het gaan gewis

Refrein:

 

En wie er valt of niets meer waagt, wie kwetsbaar is en wonden draagt

Die krijgt de beker aangereikt, vol water waaruit leven blijkt

Refrein:

 

Zo trekken wij door de woestijn, met U die de fontein wilt zijn

Van lied en licht en levensmoed, van heelheid en van overvloed

Refrein:

Leefregel 

 

Gebed van de zondag

 

Eerste lezing: Handelingen 8: 26 t/m 39 

 

Zingen: Lied 87: 3  (oudere berijming )

 

De Filistijn, de Tyriër, de Moren

zijn binnen U o Godsstad voortgebracht.

Van Sion zal het blijde nageslacht

haast zeggen: “Deez’en die is daar geboren”

 

Tweede lezing:  Jesaja 53: 7 t/m 9 en Jesaja 56: 3 t/m 5

 

Zingen: Lied 177: 1 uit het  L.v.d.K.:

 

Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten

In deze zee verzinken mijn gedachten

O liefde die, om zondaars te bevrijden,

Zo zwaar moest lijden

 

Verkondiging:  “Een butenbeêntje”

 

Orgelspel

 

Lied 675: 1 en 2

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven via QR-code op de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

 

Slotlied  “Waar je woont op deze wereld” melodie “Welk een vriend is onze Jezus” .

Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton

elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon.

Elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan

en te zoeken naar het wonder van de Heer in ons bestaan.

Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton

tussen twijfel, tussen hopen, elke dag is er een zon.

Elke dag een nieuwe kans ook ’t Woord van Christus te verstaan

Door de ogen van de ander kijkt de Heer ons steeds weer aan.

 

Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton

tussen haat en tussen liefde, elke dag is er een zon.

Elke dag een nieuwe kans ook samen weer op weg te gaan

Samen werken in zijn liefde, samen werken in zijn naam

 

Zegenbede, beantwoord met het zingen van lied 422 in het dialect.

 

Laet de woorden, die me oorde

klinke in ons ‘art.

Laet ze vruchten draehe, aole, aole daehen

Deu Gods stille kracht.

 

Laet ons wete, nooit vergete

oe God tot ons spreekt.

Stêrker dan de machten bin de zwakke krachten

Viier dâ God ontsteekt.

 

Laet ons ope, biddend ope. dâ de liefde wint

Wil geloof ons geve

Dâ deu zô te leven, Gods riek ier begint


Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar

de heer A. P. Verheij, Majoorwerf 38.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Diaconie: 

7 mei 2023 – Kerk en actie – noodhulp Oekraïne

Kerk voor de samenleving

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met

hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen. Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via 

NL89 ABNA 0457 457 457, ten name van Kerk in Actie onder vermelding van ‘Kerk voor de samenleving in Oekraïne’. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie op kerkinactie.nl/oekraine

Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie:  NL55 RABO 0375 552 995

 

2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

Huis-vol-muziek

Zondag 7 mei is om 17.00 uur in de Odulphuskerk, Meliskerke het huis-vol-muziek met liederen en teksten van de onlangs overleden Huub Oosterhuis. We zingen rond de Vier Vrijheden (Four Freedoms) van president Roosevelt. Hiermee herdenken en danken we Huub Oosterhuis. Iedereen is van harte welkom.

 

Op zondag 14 mei organiseert de Commissie kerkelijke activiteiten vanuit de Catharina kerk  een Emmaus-wandeling.

De wandeling begint om 14.30 uur, de wandeling houdt in dat we in kleine groepjes wandelend met een vragende opdracht op weg gaan.

Wilt u meewandelen, van harte welkom bij de kerk, waar na afloop u nog een kopje koffie /thee aangeboden wordt.

We hopen op een mooie wandelmiddag en mocht het regenen, dan kunnen we in de kerk vast nog iets gezamenlijks organiseren.

 

Dauwtrappen 18 mei 2023

Op Hemelvaartsdag nodigen we u uit om mee te doen met het dauwtrappen. Op deze vroege donderdagochtend verzamelen we voor een fietstocht in de frisse buitenlucht door de natuur over het mooie Walcheren. Adem de ochtendlucht in en geniet van de prachtige omgeving terwijl we samen de dag fietsend beginnen. Doe mee en ervaar het plezier van dauwtrappen. Na afloop ontbijten we in de zaal van de Odulphuskerk. Aansluitend wordt de Hemelvaart-ere-dienst in “Odulphuskerk” te Meliskerke bijgewoond, waarin ds. Gert Kwakkel zal voorgaan. We hopen deelnemers uit Koudekerke, Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke te ontmoeten, zodat het een gezamenlijke activiteit wordt van de drie kerkelijke PKN-gemeenten.

 

Het vertrek is om 7.00 uur vanaf de Odulphuskerk, Torenstraat Meliskerke

Per dorp verzamelen:

Zoutelande, toren, 6.40 uur,

Biggekerke, parkeerplaats Schuitvlotstraat , 6.45 uur,

Koudekerke, Klimop, 6.30 uur.

 

Wanneer het weer onzeker is en u wilt weten of het dauwtrappen doorgaat kunt u vanaf 6.15 uur bellen naar één van onderstaande telefoonnummers.

 

Namens de Commissie Kerkelijke Activiteiten,

Adrie Minderhoud, 06-10869519

Rinus Kamerling, 06-24715460

 

* Volgende week zondag 14 mei gaat ds. Neeltje van Doorn uit Middelburg voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Mw. Ineke Kusse, email: ikusse@zeelandnet.nl, tel.nr. 0118-562494. Wegens vakantie tot 14 mei van Ds. Maria Baan.

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug