PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 7 maart 2021 Zondag 7 maart 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  7 maart 2021 , 10.00 uur

 

ouderling van dienst​​  Jos Boot​

diaken van dienst. ​​​Ko de Witte 

kerkrentmeester​​​  Ad Koppejan 

organist​​​ ​Bert Geleijnse

voorganger​​​  Ds. Maria Baan​​

koster​​​​  Wim de Visser

beeldpresentatie​​​  Ciska Dijkers/Jan Janse

 

3e zondag van de veertigdagentijd

​​​

De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is (behoudens dienstdoende gemeenteleden) uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

De liederen kunnen weer worden gezongen door een klein groepje zangers.

 

Orgelspel; O Mensch, bewein dein Sünde gross van Joh.Seb.Bach

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 25a: 1 en 2

 

Bemoediging      vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Inleiding

Bij de liturgische schikking

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Zingen- op de melodie van LB 558 558

 

Deze veertigdagentijd   

worden wij weer ingewijd     

naar het paasgeheim geleid.     

Kyrie eleison

 

Chaos op het tempelplein,

waar het goed zou moeten zijn , 

schept Hij ruimte voor ’t geheim.    

Kyrie eleison

De Schriften

 

Begroeting  vg.​​  De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​  De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

1ste Schriftlezing:​Exodus 20: 1 - 17

 

Zingen -                 ​LB 320

 

2e  Schriftlezing: ​Jeremia 26: 1 - 16

 

Zingen -​​LB 995

 

3e  Schriftlezing: ​Johannes 2 : 13 - 23

Verkondiging

Hebreeuwse kelk ( 10-geboden in het Hebreeuws)

Orgelspel; Morgenglans der Eeuwigheid van Jan Zwart

Zingen –​​​LB 858: 1,2,3 en 4

Herdenking mevr. Dingemanse - Janse

Zingen - LB 753; “ Er is een land van louter licht”

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​

1.   Voorjaarszendingscollecte  (zie toelichting)                      ​​​​
2.   Plaatselijk kerkenwerk, rek. NL84RABO0375560815, t.n.v. Prot. gemeente    te Zoutelande

Slotlied –​LB 905: 1,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel; Fuga in E BWV 878 van Joh.Seb.Bach

 

Zondagsbrief

De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie 

Dingemanse - van Lopik, Timmermansstraat 6

Inzameling van de gaven toegelicht:

3. 3e zondag van de veertigdagentijd; Voorjaarszendingscollecte.

Er staat een ander doel centraal dan eerder aangekondigd. Dit komt omdat de uitzending van Jeannet Bierman naar Colombia vanwege de corona-pandemie tot nader orde uitgesteld is. Theologisch onderwijs in het Midden Oosten. Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel Christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël, Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten! Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee? Maak uw gift over via NL89ABNA0457457457 ten namen van Kerk in Actie onder vermelding van “onderwijs Libanon”.

 

* Woensdag 10 maart, 19.30 uur, biddag, gezamenlijke dienst vanuit Biggekerke/Meliskerke. Deze dienst is uitsluitend te volgen via “uitzending gemist”

*  Donderdag 11 maart, 19.00 uur, Vesperdienst vanuit Michaelskerk te    ​     ​Koudekerke. Deze dienst is te volgen via “uitzending gemist”

 

* Volgende week zondag 14 maart, 10.00 uur gaat voor ds. Maria Baan,
* in deze dienst wordt afscheid genomen van Jacco Saaman als ouderling en wordt René Molenaar bevestigd als ouderling.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.