PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 7 augustus 2022 Zondag 7 augustus 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 7 augustus 2022, 9.30 uur

 

8ste zondag van de zomer

 

ouderling van dienst            Ineke Kusse         

diaken van dienst            Henny van Os

kerkrentmeester            Arno Wielemaker

lector                    Saskia van der Heide-Lous

organist                    Arie Hoek

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Marian van den Berg

koster                    Rianne Vos

beeldpresentatie            Lian Adriaanse en Jan Janse

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 91a: 1 en 2

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg Intochtslied:-     LB 91a: 3

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Gezongen Kyriegebed: LB 1006: 1,2,3,4 en 5

 

Gesproken lofprijzing

De Schriften

 

Begroeting  vg.        De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –  Spreuken 31: 10 - 31

 

Zingen: 'Niet in tot steen gestolde woorden', Uit Zingenderwijs 107

 

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

2. Niet als geheim, of hoog verheven,

niet als een spraak boven dit leven,

maar als een woord van alledag.

Zo wilt U klinken in verhalen

als stem die instemt te vertalen

wat ieder van ons worden mag.

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied van de Leek: Lied van Johan Pouwelse: 'Welk een vriend is onze Jezus'

 

Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen, in 't gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer,
in Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

 

Bericht van overlijden: Wolter Bernardus Obbink

 

Orgelspel

Gebeden en Gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Inzameling van de gaven (collectebestemmingen staan in de zondagsbrief)

 

Slotlied – LB 416: 1,2,3 en 4 (keuze van de familie Obbink)

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel


Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. P. van Os, Sloestraat 15.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

 1: Diaconie - Samen voor Zin
Het samenwerkingsverband Samen voor Zin biedt geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking in samenwerking met zorginstellingen en levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland. Hierin doen Tragel, ‘s Heeren Loo, Gors en Philadelphia mee. De geestelijke verzorging bestaat uit:• Ondersteuning bij het betekenis en zin geven
aan het leven van cliënten.
• Sluit aan bij de levensbeschouwing van cliënt.
• Sluit aan bij het sociaal netwerk van de cliënt.
• Cliënten nemen zo veel mogelijk deel aan de
maatschappij. Uw bijdrage kunt u geven in de collecte, maar u kunt
ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van
uw diaconie. U kunt ook een gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL55RABO 037 555 2995

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

NL84RABO 037 556 0815

 

* Volgende week zondag 14 augustus gaat ds. P. de Jong voor. 

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com


 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 17-08-2022 om 8:45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 20-08-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Zondag meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.