PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 6 september 2020 Zondag 6 september 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 6 september 2020 om 9.30 uur

 

ouderling van dienst Jacco Saaman

diaken van dienst Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant Ad Koppejan

organist Cees Sanderse

voorganger ds. Mevr. T. Zijlstra, Utrecht

leiding nevendienst Dina Hengst

koster Nelie Bliek

beeldpresentatie Bram Bliek

 

 

Leidraad: Uitkijkpost…..mensenkind

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – Lied 119: 13 en 14 Neuriën met cantorij

 

Bemoediging vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: Lied 299 e: ‘kyrie’: I en II neuriën met cantorij

 

Glorialied: Lied 299 e: ‘Glorie aan God’: neuriën met cantorij

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan …

neuriën we, na het aansteken van het lantaarntje:

‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 

ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Ezechiël 33: 7-9

 

Lied – 459: 1, 2, 3: lezen met orgel

4: neuriën met cantorij

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheus 18: 15-20

 

Lied – 361: 1: neuriën met cantorij

2, 4: lezen met orgel

5: neuriën met cantorij

 

Verkondiging: herboren kinderen

 

Orgelspel

 

Lied – 441: 1: neuriën met cantorij

5, 8: lezen met orgel

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – 974: 1, 5: neuriën met cantorij

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (neuriën):

 

     

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk.

1. Werelddiaconaat Ghana (zie toelichting)

2. Plaatselijk kerkenwerk

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw N. Gabriëlse-Poortvliet,  Langendam 19G.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven.

In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in één van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? Bedankt voor uw steun! Kijk op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.

 

* Volgende week zondag 13 september gaat ds. N. van Doorn uit Middelburg voor.

De startzondag, die dit jaar ‘Het goede Leven’ als thema heeft  en die we  gewoonlijk jaarlijks  met onze clustergemeentes M/B  en Koudekerke  vieren, zal dit jaar vanwege de scherpe maatregelen niet

 

doorgaan. De  aangepaste activiteitenlijst voor dit nieuwe seizoen 2020/21  wordt u de week na de startzondag aangeboden .

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 30-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag - let op: 10 uur
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Voortgang Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.