PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 6 maart 2022 Zondag 6 maart 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 6 maart 2022, aanvang 10.00 uur

 

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

 

ouderling van dienst        Ineke Kusse     

diaken van dienst        Nel Brasser

kerkrentmeester        Wim Duvekot 

organist            Hans Neels   

lector                Barbara de Kort

liturgische schikking        Jolanda Stroo     

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Marian van den Berg

koster                Jasper Overgaauw

beeldpresentatie        Jos Boot en Ad Stroo         

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 91: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

      allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project met de kinderen

 

Projectlied:


 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’


Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Bij de liturgische schikking

 

Lezing uit het Eerste Testament – 1Samuel 9: 26- 10: 1

 

Lied – LB 834: 1, 2 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 11: 55 – 12: 11

 

Lied – LB 563: 1, 2, 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 973: 1,2,3 en 4

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – LB 425

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Kerk in Actie                 (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. Jeannette Marcusse, Swaalingestraat 58.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: – Kerk in Actie zending

Vandaag collecteren we voor het werk van Rwandese zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Steun dit werk met een gift in de collecte of een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding van zusters Rwanda (Z009060) of doneer online. Hartelijk dank!

 

*Biddag voor Gewas en Arbeid- Woensdagavond 9 maart is er Samen met de Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke in de Catharinakerk een dienst in het kader van de Biddag voor Gewas en Arbeid, aanvang 19.30 uur. Voorganger: ds. Maria Baan.

 

*Tweede vesper in de Veertigdagentijd- Aanstaande donderdagavond 10 maart zal een vesper worden gehouden in de Catharinakerk van Zoutelande. Aanvang 19.00 uur. Voorafgaande aan de vesper is de mogelijkheid om deel te nemen aan een sobere maaltijd. Hiervoor vragen wij u om 17.45 uur aanwezig te zijn. Om berekend te zijn op het aantal deelnemers aan de maaltijd vragen wij om als u bij de maaltijd wilt zijn zich voor aanstaande week vóór dinsdag op te geven bij Ineke Kusse: ikusse@zeelandnet.nl of telefonisch 06-21680207.

 

* Volgende week zondag 13 maart gaat ds. Maria Baan voor

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.