PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 6 juni 2021 zondag 6 juni 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 6 juni 2021, 9.30 uur.

ouderling van dienst                 Ineke Kusse                 
diaken van dienst                     Hennie van Os
kerkrentmeester/collectant        Marcello Adriaanse       
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                 Dina Hengst
koster                                      Rianne Vos
beeldpresentatie                     Bram Bliek                                           

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Antifoon LB 703 + LB 8: 1,2,3 en 4

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg Lied van de Intocht   LB 8: 4 en 5 + Antifoon LB 703

Inleiding: Voorstellen van de jongeren die meewerken aan het Boshut recreatiewerk, dmv een video presentatie

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied: LB 706: 1, 2, 3 en 4

Gesprek met de kinderen

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Numeri 21: 4 - 9

Lied – LB 346: 1,2,3 en 4

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 3: 1 - 16

Lied – NLB 346: 5,6,7 en 8

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 686: 1,2 en 3

In Memoriam: Adriaan Stroo

Lied: Lied 925 uit Zangbundel Joh. De Heer, ‘Neem Heer, mijn beide handen’

Neem Heer mijn beide handen en leidt uw kind
Tot ik aan d’eeuw’ge stranden de ruste vind.
Te zwaar valt m’ elke schrede als’k U verlaat.
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat!

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Uitleg extra collecte ten behoeve van de Coronabestrijding in India en Nepal door Hennie van Os

Filmpje Kerk in Actie

Slotlied – LB 704: 1,2 en 3

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar naar Mevr.  J. Leynse-Minderhoud, D. Koddelaan 8, die weer thuis is uit het ziekenhuis. We wensen haar een goede revalidatie toe.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: Werelddiaconaat Oeganda
Er rust veel verantwoordelijkheid op de schouders van vrouwen in afgelegen dorpen in Noord Oeganda: de zorg voor kinderen en man, de huishouding en iedere dag voldoende eten op de plank brengen. Toch hebben ze meestal een ondergeschikte positie in de samenleving. De Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk brengt vrouwen met elkaar in contact. De vrouwen leren nieuwe vaardigheden om uit armoede te komen met zaaigoed en spargroepen. Ook leren ze hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ze worden gestimuleerd een grotere rol te spelen als vrouw, als moeder en als lid van de kerk. Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! U kunt geven op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van vrouwen Oeganda. Hartelijk dank!

Extra collecte ten behoeve van Coronabestrijding India en Nepal
Collecte diaconie voor hulp corona in India
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen. De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen. 
Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. Nu slaan ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig.

Onze vraag is eenvoudig en dringend tegelijk: Helpt u mee om de gevolgen van deze ongekende ramp zoveel mogelijk te beperken? 
  
U kunt dat doen door: een gift over te maken naar de diaconie van Zoutelande op rekeningnr. NL55RABO0375552995 o.v.v. Corona India
De diaconie zal het binnengekomen bedrag verdubbelen. 


 
Volgende week zondag 13 juni gaat ds. Maria Baan voor.

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondagmiddagverhalen (en beelden)
datum en tijdstip 26-09-2021 om 15.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 26-09-2021 om 9:30u
meer details

Zondag - let op aanvang 10u
datum en tijdstip 03-10-2021 om 10:00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 10-10-2021 om 10:00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.