PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 6 december - 2e advent zondag 6 december - 2e advent
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 6 december 2020, 10.00 uur

ouderling van dienst                  Jacco Saaman  
diaken van dienst                      Ko de Witte      
kerkrentmeester/collectant        Karin Wouters-Kleinepier 
organist                                    Cees Sanderse            
voorganger                               ds. Bertien van Ginhoven                      
leiding nevendienst                   Dina Hengst                 
koster                                      Nelie Bliek-Louws
beeldpresentatie                       Bram Bliek        
 
Alle zangmomenten worden verzorgd door een kleine groep zangers en de gemeente mag mee neuriën.
De dienst is via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.             

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken, de Adventskaars wordt aangestoken door Elle en zij leest ook het gedicht voor.
-waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Psalm 80: 1 en 7

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Loflied: 903: 1 en 3

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament –  Jesaja 40: 1 - 11 

Lied – 770: 1 en 2

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes !: 23 – 27
  • 2 Petrus 3: 8 18     

Lied – 439: 1 en 2

Verkondiging; Donker en licht

Orgelspel

Lied – 912: 1 - 6

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

-

Slotlied – 445: 1, 3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel


Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk:

1. Kinderen in de knel (zie toelichting)
2. Plaatselijk kerkenwerk


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. G. van de Vreugde-Balthazar, Swaalingestraat 28.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelichtKinderen in de knel
Kinderen betrekken bij diaconaat
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen, die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken.
Dat doen we met Kids in Actie. 

Volgende week zondag 13 december gaat voor ds. R. Poesiat uit Koudekerke. Aanvang dienst 10.00 uur

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.