PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 5 juni 2022 - Pinksteren Zondag 5 juni 2022 - Pinksteren

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 5 juni 2022, 9.30 uur

 

Eerste Pinksterdag

 

ouderling van dienst        René Molenaar         

diaken van dienst        Ad Stroo

kerkrentmeester        Arno Wielemaker

lector                Ans Slingenberg

organist            Cees Sanderse             

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Marieke Bos

koster                Jasper Overgaauw

beeldpresentatie        Corrie Roelse en Jan Janse             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 672: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg intochtslied:    LB 672: 6 en 7

 

Met de kinderen:  Pinksteren uitgelegd met lego (video)

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied -         LB 68: 1 en 7

 

Bij de liturgische schikking

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament –     Joel 3: 1-5

 

Lied –            LB 702: 1,2 en 3

 

Lezing uit het Tweede Testament – Handelingen 2: 1 - 11

 

Lied –             LB 691: 1,2 en 3

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Gebeden en gaven

 

Zingen: 'Neem Heer, mijn beide handen', ter nagedachtenis aan Mw. Suzanna Verstraate-Kodde

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Toelichting op de collecte

 

Moment van collecte, tijdens dit moment een video 'Zoals het onkruid groeien blijft', uit het pinksteroratorium van Marijke de Bruijne.

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied –         LB 675: 1 en 2 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Kerk in Actie                      (lichtpaarse collectezak)

    2. Noodhulp Oekraïne    (groene collectebus)

    2. Plaatselijk kerkenwerk      (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. J.N. Wielemaker-Gabriëlse, Borné 58.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Kerk in Actie – zending

Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en belangrijk is het om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten. Gods Geest geeft ons hoop. Pinksteren is een feest van hoop. Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruitgaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd. Bedankt voor jullie steun voor dit hoopvolle werk in Zuid-Afrika. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van collecte Pinksteren.

 

* Donderdag 9 juni is een belangrijke dag voor eindexamenkandidaten en hun familie: ze horen die dag of ze geslaagd zijn. Evenals voorgaande jaren willen we hen, of ze nu geslaagd zijn of dat ze een vak moeten herhalen, als protestantse gemeente een attentie aanbieden. De privacywetgeving staat het vermelden van de geslaagden in de krant niet meer toe, dus moeten we afgaan op huizen waar vlaggen met de schooltassen hangen. Of op mondelinge informatie. Daar hebben we uw hulp voor nodig. Weet u iemand die geslaagd is of nog een vak moet herhalen, of het jaar moet overdoen, laat het mij, Maria Baan, via email of de app (niet de kerkapp!) weten. Bij voorbaat dank!


Onze kerk app

Sluit u ook aan? Installeer de gratis app voor

het uitwisselen van berichten en elektronisch collecteren.

Scan de QR code met uw Gsm of Ipad.

Hierna kiest u voor “Aan de slag”.


* Volgende week zondag 12 juni gaat ds. Maria Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.