PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 5 juli 2020 Zondag 5 juli 2020

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag na Trinitatis, 5 juli 2020, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​ Ellen Leijnse-Sinke

diaken van dienst​ Jopie Dingemanse-Hengst

kerkrentmeester/collectant​ Matty Jesmiatka-Koppejan

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

koster​ Rianne Vos-Wouters

m.m.v. de cantorij, o.l.v. Ad Stroo

​-in de maanden juli en augustus is er geen kindernevendienst-

 

Let wel: liederen en gesproken teksten (responsies) alleen door de leden van de cantorij

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaars worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – antifoon LB 710b; LB 27:1, 2, 3; antifoon

 

Bemoediging     vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​   vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied – LB 217

De Schriften

 

Begroeting     vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Lezing uit het Eerste Testament – Zacharia 9:9-12

 

Lied – LB 550

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 11:25-30

 

Lied – LB 321 

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 315

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 763

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven – ​1. Binnenlands diaconaat –vakantiepret**

​​2. Plaatselijk kerkenwerk

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

• In verband met de ongunstige weersvooruitzichten voor zondag 5 juli (‘bewolkt, windkracht 6 a 7, gevoelstemperatuur 15 graden’) gaat de openluchtdienst op deze zondag niet door. De dienst die u zondag kunt volgen via www.kerkdienstgemist.nl of via YouTube (via website www.pknzoutelande.nl of googelen: ‘catharinakerk, zoutelande’) wordt / is vrijdag 3 juli opgenomen in de Catharinakerk. De liturgie is dezelfde gebleven.

 

** Inzameling van de gaven toegelicht: Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

 

* Om u toch in de gelegenheid te stellen mee te doen aan ‘de dienst derbarmhartigheid’ (voor collectebestemming: zie bovenstaand bericht; n.b. wilt u bij een gift aan de diaconie a.u.b. bovengenoemde datum en het collectedoel vermelden? Dit helpt de diaconie ervoor te zorgen dat uw gift op de juiste bestemming terecht komt.) en aan ‘de opbouw van de plaatselijke gemeente’treft u hier twee bankrekeningnummers aan:

* Diaconie protestantse gemeente Zoutelande – NL55RABO0375552995

* College van kerkrentmeesters protestantse gemeente Zoutelande –NL84RABO0375560815

 

* Volgende week zondag, 12 juli, gaat voor ds. N. van Doorn uit Middelburg

 

* Bericht van de kerkenraad inzake diensten in juli en augustus:

- In de maanden juli en augustus zullen de diensten plaatsvinden in de kerktuin. Mocht u deze dienst willen meevieren, u bent van harte welkom. Omdat de kerk slechts beschikt over een beperkt aantal klapstoelen verzoeken wij u vriendelijk om, zo mogelijk, zelf een (klap)stoel, kruk(je) of een ander ‘zitelement’ mee te brengen. 
- Omdat gemeentezang sterk wordt afgeraden zal het zingen van liederen tijdens de dienst worden verzorgd door de leden van de cantorij, op voldoende afstand van de overige aanwezigen. Neemt u, zo mogelijk,alstublieft wel zelf een liedboek mee zodat u de teksten van de liederen kunt meelezen. Aanvang van de dienst: 9.30 uur.
- Met het oog op een ordelijk verloop van het samenkomen in de kerktuin gelieve te letten op de aanwijzingen van de coördinator die hiertoe is aangesteld door het College van kerkrentmeesters. Ook voor vragen kunt u bij deze coördinator terecht. Mocht op de aan de betreffende zondag voorafgaande vrijdagmorgen de indruk bestaan dat de weersomstandigheden (wind, regen, e.d.) op zondag een openluchtdienst problematisch maken, dan wordt op vrijdagavond de dienst digitaal (video) opgenomen en is deze op zondagmorgen te volgen via YouTube. Zie www.pknzoutelande.nl of u googelt ‘Catharinakerk Zoutelande’ en u komt bijna als vanzelf bij de dienst terecht. Ook kunt u de dienst terugluisteren via www.kerkdienstgemist.nl
- Tijdens de opname van de dienst op vrijdagavond zijn alleen de voorganger, de ouderling van dienst, de organist, de koster en de leden van de cantorij aanwezig.
- Mocht onverhoopt pas op de zondagmorgen zelf blijken dat de dienst niet in de open lucht kan plaatsvinden dan wordt deze op dat moment verplaatst naar de kerkzaal. Rekening houdend met het voorschrift van ‘1.5 meter afstand’ kunnen, naar schatting, op dat moment niet meer dan ongeveer 70 mensen tot de kerkzaal worden toegelaten. U wordt vriendelijk verzocht zich hierbij te schikken naar de aanwijzingen van de koster en de coördinator.
- Voor de meest actuele informatie inzake het al of niet doorgaan van een openluchtdienst kunt u terecht op de website van onze gemeente www.pknzoutelande.nl

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 19-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.