PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 5 januari 2020 Zondag 5 januari 2020

 

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag Epifanie, 5 januari 2019, 10 uur

 

ouderling van dienst​ Ellen Leijnse-Sinke

diaken van dienst​ Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant​ Ad Koppejan

organist​ Cees Sanderse

voorganger​ ds. Gerrit Ruitenburg

leiding nevendienst​ Marian van den Berg-Adriaanse

koster​ Jasper Overgaauw

beeldpresentatie​ Jan Janse

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 72:1, 2, 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied op zondag Epifanie – LB 516

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Begroeting    vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 60:1-6

 

Lied – LB 453

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 2:1-12

 

Lied – LB 515:1, 2, 4, 6, 7 allen; 3 vrouwen; 5 mannen

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 489:1; LB 526:1; LB 489:2 (alle verzen zelfde melodie)

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. NBG** (lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

​--tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

 

Slotlied – LB 517:1, 2, 3, 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

* Na de dienst bent u van harte welkom op de koffie. Natuurlijk is er ook thee en fris. Een mooie gelegenheid om elkaar op de eerste zondag in 2020 goede wensen toe te spelen.

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer W. den Otter, Wielingenstraat 15, die terugkeerde uit het ziekenhuis.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

 

** Inzameling van de gaven toegelicht:

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen.

Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto’s en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus.

De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van 

 

mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

* Volgende week zondag, 12 januari, gaat in de Catharinakerk voor ds. T. Don uit Oost Souburg.

 

* Kopij voor het eerstvolgende kerkblad: graag toezenden aan redactiekerkblad@pknbm.nl vòòr maandag 6 januari, 18.00 uur. Dank alvast voor uw medewerking!

 

* Oproep medewerking voor het 40-dagenboekje 2020
Graag aanmelden als u een bijdrage wilt aanleveren voor het 40-dagen boekje 2020.  Het kan een puzzel, gedicht, tekst, recept of kunstwerk zijn en misschien heeft u nog andere suggesties.  Geef u op als u mee wilt doen dan nemen wij contact met u op welke dag wij voor u kunnen reserveren. Aanmelding kan per email naar:  cka@pknbm.nl of bel naar 06-48350211

 

* 12 januari – film
In de Klimop, Koudekerke zal op 12 januari om 19.00 uur een film vertoond worden. Het is de film “Des hommes et des Dieux”. Een waar gebeurd verhaal over monniken, die in harmonie leven met islamitische dorpsbewoners. U bent voor deze film van harte uitgenodigd. Toegang is vrij.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Open kerk
datum en tijdstip 12-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.