Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 4 september 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 4 september 2022, 9.30 uur

 

 12e zondag van de zomer 

 

ouderling van dienst    Ineke Kusse         

diaken van dienst    Henny van Os   

kerkrentmeester    Ad Koppejan

lector            Jopie Lievense

organist        René Molenaar     

voorganger        Ds. Daco Coppoolse     

leiding nevendienst    Simone Boogaard     

koster            Nelie Bliek

beeldpresentatie    Bram Bliek en Jos Boot             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Psalm 1: 1 en 2

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn             handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 1

 

Glorialied  –  150 a geprezen zij God

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 30 vs. 15-20

 

Lied – 316 Het woord dat U ten leven riep

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 14 vs. 25-33

 

Lied – 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – Psalm 33 vs. 7 en 8 heil hem die hoopt in vrees en beven

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – 975: 1, 2 en 3 Jezus roept hier mensen samen

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 1

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. M. Quist-van Gog, Scheldestraat 18.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 
  • Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

Startzondag 11 september

De startzondag komt naderbij! Op 11 september, volgende week dus al, maken wij een begin met het nieuwe kerkelijke seizoen. Het landelijke thema is: Aan tafel! Zondag 11 september gaan we in de dienst ook daadwerkelijk aan tafel, en zullen met elkaar ontbijten. De dienst heeft een interactief karakter, we gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Omdat het Startzondag is, zullen we dit niet zwaar en lastig maken, maar open en oprecht. Uiteraard komen lezingen, zingen en gebed ook aan bod. Het krijgt een extra diepte omdat we de zondag daarna, 18 september de Maaltijd van de Heer zullen vieren. In gezelschap van het (jonge) mannenkoor De Coolsingers uit Rotterdam, o.l.v. Arie Hoek. Op de kerkapp komt er meer informatie.
 

Verzoek: Jolanda Stroo zal voor de Startzondag een heel erg mooie schikking maken. Hiervoor hebben we ook heel veel  vaasjes nog: babyvoeding, glazen verpakkingen van groenten, pesto, sauzen, appelmoes etc. Of echte vaasjes. Het liefst niet al te klein, want na afloop zullen er van de bloemen kleine boeketje worden gemaakt. Wilt u de vaasjes terug hebben, plakt u dan een sticker met uw naam aan de onderkant? 

Het zou heel fijn zijn wanneer u in de gelegenheid bent om de vaasjes in de kerk te brengen tijdens de openingstijden van de Open kerk: elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur.

 

Op 8 september geeft de muziekvereniging Luctor et Emergo een concert in de kerk. Dit is tevens het laatste concert van de Zomeravondconcerten. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Entree 6,00 euro pp. Buffet aanwezig

 
  • Inzameling van de gaven toegelicht:

1.Diaconie: 

Kerk in actie – Werelddiaconaat (Myanmar)
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen metlepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensenmet een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst
te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u mee? Maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie
onder vermelding van Gehandicapten Myanmar.
(lichtpaarse collecte zak)Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie: NL55 RABO 0375552995

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

Afbeelding 3


* Volgende week zondag 11 september gaat Ds. Maria Baan voor in de dienst.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com 

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug