PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 4 juli 2021 Zondag 4 juli 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 4 juli 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​  ​Ineke Kusse​

diaken van dienst​  Ad Stroo

kerkrentmeester/collectant​  Karin Wouters

organist​  René Molenaar

voorganger​ds. T. Don uit Oost-Souburg

leiding nevendienst​  Simone Overgaauw

koster​  Wim de Visser

beeldpresentatie​  Lian Adriaanse/Jos Boot

 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  :  psalm 31 : 1, 4

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet ​            vg ​Genade zij u en vrede van God, de Eeuwige,
​van Christus de Heiland door de Heilige Geest.

​ allen​Amen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Lied: psalm 31 : 6, 13

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied: lied 305

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Eerste lezing: 2 Kon. 5: 1 – 3, 9 – 15b       

 

Lied 350: 1, 3, 6

 

Tweede lezing: Marcus 1 : 40 - 45

 

Acclamatie: lied 333 (3x) 

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied: 943 : 1, 2, 4, 6. 

 

                                       

                                        Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven – ​1. Binnenlands diaconaat - vakantietas

                                                (lichtpaarse collectezak)

​2. Plaatselijk kerkenwerk  

                                                (donkerpaarse collectezak)

 

Slotlied  863 : 1, 2, 3, 5

 

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevrouw A. Kerkhove-Kleinepier, Roompotstraat 3.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1. Binnenlands diaconaat – vakantietas.

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om er op uit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89ABNA 0457 457 457ten name van Kerk in Actie onder vermelding van: vakantietas.
 

2. Plaatselijk kerkenwerk: bankrekeningnummer NL84RABO 0375 560 815 t.n.v. college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Zoutelande.

 

* Volgende week zondag 11 juli 2021 om 9.30 uur zal ds. Maria Baan voorgaan.

* Volgende week zondag 11 juli 2021 om 10.00 zal in de Boshut een kerkdienst gehouden worden, waarin ds. H. Soeting zal voorgaan. Er is muzikale medewerking door een groep muzikanten van Luctor et Emergo.

 

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.