Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 3 september 2023

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 3 september 2023, aanvang 9.30 uur 

 

ouderling van dienst Cora Roelse

diaken van dienst Nel Brasser

kerkrentmeester Karin Wouters

organist Cees Sanderse

lector Nelie Bliek

voorganger ds. Maria Baan

koster Jasper Overgaauw

beeldpresentatie Piet de Nooijer en Jos Boot


Orgelmuziek

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken – waarna allen gaan staan en verstillen- 

 

Lied van de intocht – LB 207: 1, 2, 3 en 4

 

Bemoediging  

 

vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

allen die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen en niet loslaat het werk van zijn handen

 

Drempelgebed (waarna ieder gaat zitten)

 

Bij wijze van inleiding

 

Met de kinderen 

De kinderen die in de kerk zijn, hebben bij binnenkomst een tasje gekregen met een kleurplaat en een doosje kleurpotloodjes, en een Badkoerier als onderlegger. Voor hen zingen wij:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied - LB: 864: 1, 2 en 5

 

De Schriften

Begroeting  

 

vg. De Heer zal bij u zijn

allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament: – Psalm 105: 1 - 7

 

Zingen: LB 105: 1, 2 en 18

 

Tweede lezing - Mattheus 17: 14 – 20

 

Zingen - LB 970: 1, 2, 3, 4 ,en 5

 

Overweging

 

Orgelmuziek

 

Zingen - LB 973: 1, 2, 3 en 4


Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’, 

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Slotlied – LB 838: 1, 2 en 3

 

Zending en zegen

 

 

 

Orgelspel

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te blijven koffiedrinken om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen gaan deze week naar Annemarie Duvekot, Boudewijnskerke 56. Achter in de kerk ligt op de tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconie: (lichtpaarse collectezak)- Kinderen en jongeren

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van collecte Kinderen en jongeren of doneer online.

 

2. Oekraïne (groene collectebus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

 

* Morgengebed - Iedere woensdagmorgen is er een morgengebed in de Catharinakerk. Een klein half uur van gebed, muziek, bijbellezen en stilte. Aanvang is 8.45 uur. Na afloop praten we na met koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

* Fietstocht: Vrijdagmiddag 8 september willen wij met u een bezoek brengen aan de Stichting Hineni; het diaconaal jaarproject van Koudekerke, Zoutelande en Biggekerke/Meliskerke. Wij gaan dat doen op de fiets en hopen dat het weer ons gunstig gezind is. Om 14.30 uur vertrekken we vanaf de Odulphuskerk in Meliskerke. Op de locatie aan de Rijnsburgseweg worden wij verwacht voor koffie/thee met gebak. De kosten zijn maar 5 euro per persoon. Wij hopen natuurlijk dat veel gemeenteleden meegaan. Opgave per telefoon of app vóór dinsdag 5 september bij Sonja Minderhoud 06-81120663 of Jos van Keulen 06-48350211.

 

* Opleiding - Van maandag 4 september tot woensdag 6 september is ds. Maria Baan afwezig in verband met de opleiding Zorg voor de Ziel in het Klooster van Heeswijk-Dinther.

 

* Startzondag 17 september - In de kerk zijn we nooit opgehouden met gemeente-zijn, maar we gaan ook weer van start. 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde', zo luidt het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk. Tijdens de Startzondag gaan we op heel diverse manieren aan de slag met dit thema. We komen op de gebruikelijke aanvangstijd bij elkaar, en na een gezamenlijk begin, kunt u kiezen uit een aantal werkvormen:

 

- Emmaüswandeling: twee aan twee richting strand of duinen aan de hand van enkele meegegeven vragen

 

- Adhoc-koor: een lied instuderen die in het vervolg van de dienst een plek krijgen. 

 

- Speeddaten: binnen een half uur spreek je zes verschillende mensen over zes verschillende stellingen

 

- Schilderen, met bijvoorbeeld als thema: geloof, hoop en liefde. Dit thema komt ook voor in de liturgische schikking.

 

- er is de mogelijkheid om een wens, gebed etc. in de liturgische schikking te verwerken.

 

- lectio divina met de predikant over de lezing, Marcus 1, de roeping van de discipelen

 

- de kinderen gaan met de lezing aan de slag, door scènes van het verhaal op de foto te zetten. Deze foto's worden in het vervolg van de dienst getoond.

 

Ook voor mensen die thuis de viering meemaken is er de mogelijkheid om te reageren op de stellingen van de speeddate.

 

Het geheel wordt afgesloten met een vierend samenzijn in de kerkruimte.

 

Iemand zei al: je zou er keuzestress van krijgen! We hopen in ieder geval te mogen ontmoeten op deze startzondag.

 

* Volgende week zondag, 10 september, gaat ds. R. van de Zwan voor in de dienst.

 

* Geen kindernevendienst - Met ingang van zondag 9 juli zal er geen kindernevendienst zijn in de Catharinakerk. De kindernevendienst start weer op de Startzondag 17 september.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22. Telefoon: 06 21479593; email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug