PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 3 oktober 2021 zondag 3 oktober 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 3 oktober, 2021, 10.00 uur

ouderling van dienst                 Cora Roelse                 
diaken van dienst                     Ad Stroo
kerkrentmeester                      Matty Jesmiatka
organist                                   René Molenaar
voorganger                              ds. Maria Baan
leiding nevendienst                   Marian van den Berg
koster                                      Wim de Visser
beeldpresentatie                       Ciska Dijkers en Jan Janse                                          

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 121: 1 en 2

Bemoediging   vg.      Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                         vg.      die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen   en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten

Vervolg lied van de Intocht- LB 121 : 3

Inleiding voor de kinderen: Broeder Cornelis ruilt zijn habijt in voor een hardlooptenue (filmpje)

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’


De 10 woorden als gebed om ontferming (Tekst uit het Dienstboek)

Glorialied- LB 117A

De Schriften

Begroeting  vg.           De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Exodus: 34: 4 - 9

Lied – LB 117c (3 keer gezongen)

Lezing uit het Tweede Testament – 1 Korr. 9: 24 - 27

Lied – LB 339A

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 834: 1,2 en 3

Gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 969: 1,2,3 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet naar Mevr. Scheele,  Zwinstraat 18.
Achterin de kerk ligt een kaart waarop u uw naam kunt schrijven, deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In tegenstelling tot voorgaande periode komen de kinderen nu direct naar de kerk met hun ouders. De kindernevendienst vindt plaats in de consistorie van de kerk.

Inzameling van de gaven toegelicht:
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van het christelijk geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Daartoe investeert de Protestantse Kerk in de relatie met de joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject De Uitdaging. Met uw bijdrage maakt u deze activiteiten van ontmoeting en gesprek en gericht op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over vi NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk O.V.V. Kerk en Israël. 

*Hellen Wafula
Afgelopen zondag was Hellen Wafula bij ons in de dienst. De diaconie zal haar werk steunen met een gift, maar wellicht bent u zelf ook onder de indruk van al haar projecten in de sloppenwijken van Nairobi, en wilt u haar werk financieel steunen. Dat kan! Het rekening nummer is:
NL56 SNSB 093 0028 651, t.n.v. P.C.W.PRINSE, onder vermelding van ‘Arise  Hellen Wafula  CBO’. Bij voorbaat heel hartelijk dank!

*Zeeuwse vakantieweek 2022 in het Nieuwe Hydepark in Doorn
Van 19 t/m 26 maart 2022 is er weer de Zeeuwse vakantieweek in het Nieuwe Hydepark in Doorn. Jaarlijks organiseert de Zeeuwse week deze vakantie voor mensen met een lichamelijke beperking, voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. De eigen bijdrage voor deze vakantieweek is € 600,= per persoon. Er zijn mogelijkheden om hierin tegemoet te komen. Bent u of kent u iemand in onze gemeente die voor deze vakantie in aanmerking zou komen, dan kunt u dit vóór eind november melden bij één van de diakenen.
Volgende week zondag 10 oktober gaat ds. Piet de Jong voor.

Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.
Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10:00u
meer details

Herdenkingsbijeenkomst Bevrijding Zoutelande
datum en tijdstip 02-11-2021 om 11.00u
meer details

Dankdagdienst
datum en tijdstip 03-11-2021 om 19:30u
meer details

Zondag - Afscheid & Bevestiging ambtsdragers
datum en tijdstip 07-11-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.