PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 3 juli 2022 Zondag 3 juli 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag  3 juli 2022, 09.30 uur

 

ouderling van dienst    Ineke Kusse         

diaken van dienst    Ko de Witte         

kerkrentmeester    Karin Wouters     

organist        René Molenaar             

voorganger        Ds. Leon van den Broeke

lector            Ineke Kusse             

leiding nevendienst    Simone Overgaauw         

koster            Jasper Overgaauw

beeldpresentatie    Corrie Roelse en Jan Janse             

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  47:1,2

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

Afbeelding 1

 

Glorialied  – 704


De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – 1 Samuël 15:10-22

 

Lezing uit het Tweede Testament – Efeziërs 4:25-32

 

Lied – 1008

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 994

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – 993

   

    Allen:            coupletten 1 en 7

    Groep 1:        coupletten 2-4-6

    Groep2:        coupletten 3-5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding 1


Afbeelding
 

Inzameling van de gaven via de kerk-app, scan QR-code  


of bij de uitgang van de kerk

 

1.Kerk in Actie werelddiaconaat India (lichtpaarse collectezak)

   

2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

3. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

 

Orgelspel


Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr A. Janse, Majoorwerf 9.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 
  • Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

  •  

Onze kerk appAfbeelding

Sluit u ook aan? Installeer de gratis app voor

het uitwisselen van berichten en elektronisch collecteren.

Scan de QR code met uw Gsm of Ipad.

Hierna kiest u voor “Aan de slag”.

 
  • Inzameling van de gaven toegelicht:

Kerk in Actie werelddiaconaat India
Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag
zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk
uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.
Dat is in India wel anders. Daar worden duizenden
Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten
omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale
partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen
om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer
buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd
welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool.
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dansen sportlessen. 

Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken
naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde
en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard
zijn. Vandaag collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks
bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen. We
bevelen deze collecte van harte bij u aan! Helpt u mee?
Dank u wel! Geef in de collecte of maak uw bijdrage over
via NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie
onder vermelding van collecte India.

Ochtendgebed;

Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

Zomeravondconcert:

Op 6 juli is er weer een zomeravondconcert in de Catharinakerk. Daniëlle Lous met zang en Harry Hendriks met gitaar begeleiding.

Daniëlle is een oud inwoonster van Zoutelande.Zij beiden brengen ons een mix van Lieve Liedjes........

Aanvang: 20.00 u  Kerk open: 19.30 u  Entree: €  6,- p.p. Buffet aanwezig.

 

* Volgende week zondag 10 juli gaat voor Ds. G. Ruitenburg

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 17-08-2022 om 8:45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 20-08-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Zondag meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.