PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 3 januari 2021 Zondag 3 januari 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 3 januari 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​​  Jos Boot​​

diaken van dienst​​  Henny van Os​

kerkrentmeester​​  Matty Jesmiatka​

organist​​​  Cees Sanderse​​​

voorganger​​​  Ds. H. Neels, Middelburg​​

koster​​​​  Jasper Overgaauw

beeldpresentatie​  ​Anne Stroo / Jan Janse​​​

 

De dienst kan niet fysiek worden bezocht, maar is uitsluitend digitaal via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

De zang wordt verzorgd door een zanggroep. 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken, .

 

-waarna allen gaan staan en verstillen-

 

gebed, uitgesproken door de ouderling van dienst

 

EEUWIGE God,

Op deze zondag, de eerste in het nieuwe jaar komen wij voor Uw aangezicht onzeker over onszelf en over wat de toekomst brengen zal zoeken we houvast en vertrouwen  bij U.

Wij wensen elkaar en onszelf een gelukkig nieuwjaar in het licht van Uw belofte. Amen.

 

Allen staan:

 

Lied van de intocht –  Lied 283: 1, 2 en 4

 

Groet

v. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Christus de Heer

a.: amen

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

 

 

v. Liefdevol en genadig is de HEER,

g. hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

v. Hij straft ons niet naar onze zonden,

g. hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

v. Zoals de hoge hemel de aarde overspant,

g. zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

 

Stilte, voor eigen gedachten…

 

v/g,​​Heilige God

 

​Heilig en sterk

 

​Heilig en onsterfelijk

 

​ontferm U over ons

 

v. Zo ver als het oosten is van het westen,

g. zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

v. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,

g. zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

 

Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zij heilige naam.

Prijs de HEER, mijn ziel,

vergeet niet één van zijn weldaden.

 

Lied: 518: 1 en 5

 

Gebed bij de opening van de schrift:

Eerst zingt de voorganger, vervolgens herhalen zangers: lied 333

 

 

Schriftlezingen:

 

1e lezing: Efese 3: 3 t/m 11

Antwoordpsalm: Ps. 72: 2 en 5

 

2e lezing: Matheus 2: 1 t/m 12

Acclamatie: lied 338b

 

 

Preek

Orgelspel

 

 

Lied 517: 1, 2 en 4

 

Gebeden

 

Slotlied: 506: 1, 2 en 4

 

Zegen:

de zegen wederzijds:

 

v:​Op onze hoofden en in onze huizen

allen:​de zegen van God

v:​in ons komen en gaan

allen:​de vrede van God

v:​in ons leven en geloven

allen:​de liefde van God

 

zegenbede uit de Efesenbrief:

v. Moge God vanuit Zijn rijke luister

uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest.

 

Dat wij de liefde van Christus kennen,

die alle kennis te boven gaat,

opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Aan Hem komt de eer toe,

in de kerk, en in Christus Jezus,

tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid,

Allen: Amen

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven. Graag uw gaven overmaken.

 

1. Nederlands Bijbelgenootschap (zie toelichting)

2. Plaatselijk kerkenwerk rek. NL84 RABO 0375560815 (Protestantse Gemeente te Zoutelande)

 

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en beterschap naar mevr. N. Osté - Lous, die na een ziekenhuisopname, tijdelijk verblijft in Ter Reede te Vlissingen.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging van 110.000 leden, bijna 19.000 donateurs en honderden vrijwilligers. Bij het NBG werken ongeveer zestig medewerkers. Het NBG kent een ledenraad, bestuur en adviesraad. Steun ons werk voor de Bijbel. Het NBG zorgt in Nederland voor eigentijdse bijbelvertalingen, zoals de Bijbel in Gewone Taal, de Samenleesbijbel en de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties. Als onderdeel van de United Bible Societies dragen we verder bij aan meer dan 80 bijbelprojecten wereldwijd. Van de eerste bijbelvertaling ooit voor  Karakalpakstan tot de verspreiding van bijbels in Angola. Om al ons werk in binnen- en buitenland mogelijk te maken, kunnen we niet zonder de steun van leden en donateurs. U kunt rechtstreeks overboeken op NL74 SNSB 0266 3808 08 van het NBG of op de rekening van de diaconie.

 

* Zondag 10 januari 2021, om 10.00 uur, gaat voor ds. N. van Doorn uit Middelburg

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag, 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken en beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.