PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 3 april 2022 Zondag 3 april 2022

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 3 april 2022, aanvang 9.30 uur

 

ouderling van dienst            Ineke Kusse     

diaken van dienst            Henny van Os

kerkrentmeester            Wim Duvekot

organist                René Molenaar

lector                    Jan Koppejan

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Simone Overgaauw

koster                    Jasper Overgaauw

beeldpresentatie            Ciska Dijkers en Jos Boot

liturgische schikking            Jolanda Stroo

 

Met medewerking van de Cantorij, onder leiding van Ad Stroo

 

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Zondag Judica

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 283: 1, 2, 3, 4, en 5 (2 en 4 gezongen door de     cantorij)           

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project voor de kinderen

 

 

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

 

Lied : LB 43: 1,2,3,4 en 5 (2 en 4 gezongen door de cantorij)

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Spreuken 1: 7, 20-33

 

Lied – LB 846: 1,2 5, en 6   (1 en 5 gezongen door de cantorij)

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 15: 18 - 27

 

Lied – LB 561: 1, 2, 3, 4, en 5  (2 en 4 gezongen door de cantorij)

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 340b, staande gezongen

 

Gebeden en gaven

 

Informatie over de collecte voor Moldavië

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – Zegenbede, op de melodie van 'Be still my soul' uit 'Finlandia' van Jean Sibelius, tekst: Alfred C. Bronswijk

 

Cantorij:

God zegene

de mond en alle woorden,

die zijn gesproken op de weg met Hem.

Dat steeds de taal van liefde zich laat horen

en ieder woord de tolk wordt van zijn stem.

Dat steeds de taal van liefde zich laat horen

en ieder woord de tolk wordt van zijn stem.

 

Allen:

God zegene

de hand en alle daden,

waarmee zijn schepping verder wordt gebouwd.

Wees als het zaaigoed op de wereldakker,

dat, uitgestrooid, de vaste grond vertrouwt.

Wees als het zaaigoed op de wereldakker,

dat, uitgestrooid, de vaste grond vertrouwt.

 

Allen:

God zegene

de blik en alle ogen,

die uitzien naar het koninkrijk van licht,

de toekomst van de wereld van Gods dromen,

die zich op vrede en verzoening richt.

de toekomst van de wereld van Gods dromen,

die zich op vrede en verzoening richt.

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de familie Louwerse-Bierma, D. Koddelaan 40.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Wereld diaconaat

Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk rond komen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd,  en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan in de collecte en ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie onder vermelding van projectnummer W 015101.

 

* Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de kerk

 

* Donderdagavond 7 april is de laatste vesper in de veertigdagentijd. Deze zal worden gehouden in de Odulphuskerk in Meliskerke. Aanvang 19.00 uur. Voorafgaande aan de vesper kunt u deelnemen aan een sobere maaltijd. Hiervoor vragen wij u om 17.45 uur aanwezig te zijn. Om berekend te zijn op het aantal deelnemers aan de maaltijd vragen wij om als u bij de maaltijd wilt zijn zich voor aanstaande week vóór dinsdag op te geven bij Jos van Keulen email: vkeulen6@zeelandnet.nl of telefonisch 06-48350211.

 

*Gemeenteberaad 1 mei- Na de dienst van 1 mei aanstaande is er een gemeente beraad voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap. Weet u zich uitgenodigd hiervoor! Een nadere invulling van dit beraad volgt spoedig. 

 

* Volgende week zondag 10 april gaat ds. Neeltje van Doorn voor.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.