PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 31 oktober 2021 zondag 31 oktober 2021
Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 31 oktober 2021, 10.00 uur

ouderling van dienst              Ineke Kusse    
diaken van dienst                  Ad Stroo
kerkrentmeester                    Marcello Adriaanse
organist                                  René Molenaar
voorganger                             ds. Maria Baan
leiding nevendienst                Simone Overgauw
koster                                     Rianne Vos
beeldpresentatie                    Lian Adriaanse en Anne Stroo          

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  LB 221: 1 en 2

Bemoediging   vg.   Onze hulp is de Naam van de HEER
                   allen  die hemel en aarde gemaakt heeft
                   vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen  en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

Vervolg Lied van de Intocht        LB 221: 3

Gesprek met de kinderen

Video voor groot en klein

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:
  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –
  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied - LB 704: 1,2 en 3

De Schriften

Begroeting  vg.       De Heer zal bij u zijn
                allen     De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 66: 8 - 12

Lied – LB 66: 1,2,3 en 4

Lezing uit het Tweede Testament – Marcus 4: 35 - 41

Lied – LB 965: 1,2 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied van de Leek: LB 321: 1 - 7, toegelicht door Kees Roelse

Gebeden
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied – LB 898: 1 en 4

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Zingen: LB 708: 1 en 6


Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Kees Maas, Westkapelseweg 15. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

Inzameling van de gaven toegelicht: Griekenland, opvang voor gestrande vluchtelingen.
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures. 
Kerk in actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen moet voedsel, gezondheidszorgen onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Griekenland. Hartelijk dank!

Dinsdag 2 november: Herdenking van de bevrijding van Zoutelande.
11.00 uur in de Catharinakerk: herdenkingsbijeenkomst met de kinderen van Kindcentrum Het Paalhoofd, een vertegenwoordiger van de gemeente Veere, een vertegenwoordiger van de Royal British Legion en dorpsbewoners. Met medewerking van Luctor et Emergo. Na afloop een krans- en bloemlegging bij het monument.

13.30 uur, oude begraafplaats Westkapelseweg: herdenking bij het graf van Angus P. MacLeod, met vertegenwoordigers van de Unie van Nederlandse Veteranen, Wings to Victory, muzikant van Luctor et Emergo, schoolkinderen en belangstellenden.

Woensdag 3 november: gezamenlijke dienst in het teken van Dankdag voor Gewas en Arbeid.
Aanvang: 19.30 uur in de Catharinakerk.
Voorganger: ds. Maria Baan

Volgende week zondag 7 november gaat ds. Maria Baan voor. In deze dienst nemen we afscheid van Aart Walraven en Marcello Adriaanse. En zullen Arno Wielemaker en Lian Adriaanse worden bevestigd als ouderling kerkrentmeester en ouderling. 

* Zondag 7 november: En huis vol muziek te Meliskerke
Alles in onze samenleving lijkt op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze realiteit is het jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat. Op zondagmiddag 7 november is om 17.00 uur in de Odulphuskerk – Meliskerke een huis-vol-muziek. Het thema is “Van U is het Koninkrijk”. Medewerking door muzikanten van de Harmonie Voorwaarts uit Koudekerke. Van bent van harte welkom.

Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande. Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl


 
terug
 
 

Zondag - 2e Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00u
meer details

Zondag - 3e Advent + Avondmaalsviering
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00u
meer details

Volkskerstzang Couburg
datum en tijdstip 12-12-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 19-12-2021 om 10.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.