PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 31 juli 2022 Zondag 31 juli 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 31 juli 2022, 9.30 uur.


ouderling van dienst            Ineke Kusse 

diaken van dienst            Ko de Witte

kerkrentmeester            Matty Jesmiatka

organist                Arie Hoek         

voorganger                ds. Maria Baan

leiding nevendienst            Calina de Visser 

lector                    Lian Adriaanse

koster                    Wim de Visser

beeldpresentatie            Bram Bliek en Wim                             Geelhoed     

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –      LB 283: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg Lied van de Intocht    LB 283: 4 en 5

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

  ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Glorialied-                 LB 412: 1 en 3

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    :    De Heer zal bij u zijn

            allen:    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – :      Prediker 2: 1 – 11                            

Lied –                    LB 717: 1,2,3 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament –     Lucas 12:13 – 21

 

Lied –                    LB 843: 1,2,3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied –                LB 977:1, 4, 5 en 7

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Speelgoedbank Zeeland (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mw. den Otter, Wielingenstraat 15.  Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: 

 

1. Diaconale bestemming: Speelgoedbank Zeeland
Sinds 2012 zet de Speelgoedbank Zeeland zich in voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van gezinnen die het niet zo breed hebben en voor wie speelgoed een grote uitgave is. In 2016 is een winkel geopend
waar iedereen welkom is. Van de opbrengst wordt nieuw speelgoed gekocht die in pakketten tweemaal per jaar uitgedeeld worden aan de gezinnen die het nodig hebben. Momenteel leeft één op de zeventien
huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) in Zeeland inmiddels langer dan één jaar onder de armoede grens. Tot die gezinnen behoren ongeveer 5000 thuiswonende kinderen. De meeste van deze kinderen wonen in
Vlissingen, Middelburg en Terneuzen, namelijk 800 in elke gemeente. Er zijn 1600 kinderen die 4 jaar of langer onder de armoedegrens leven. De taak van de Speelgoedbank Zeeland is om deze kinderen in een armoedesituatie te helpen. Dat wordt gedaan door hen twee keer per
jaar een speelgoedpakket te overhandigen of hen een voucher te geven waarmee ze in de winkel 2nd chance in Vlissingen speelgoed ter waarde van € 15,-- kunnen uitzoeken.  U kunt ook een gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL55RABO 037 555 2995

 

2. Noodhulp Oekraïne (groene bus)

 

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)

NL84RABO 037 556 0815

 

 

Ochtendgebed- Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van Bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken.

 

Donderdag 4 augustus is het weer de folkloristische dag in Zoutelande. 

Wat fijn om ook als kerkgemeenschap activiteiten in en rond te kerk te kunnen organiseren. Om deze dag te laten slagen zoeken wij enthousiaste bakkers. Wie wil die middag pannenkoeken en wafels bakken? Ook is het fijn wanneer thuisbakkers taarten en cake’s donderdagmorgen in de kerk afgeven om bij de koffie/thee te kunnen verkopen. Mocht u zelf geen baktalenten hebben, iets lekkers van de bakker is ook zeer welkom. 

De opbrengst van deze dag komt ten goede aan de kerk!

Helpen jullie mee om er weer een gezellige dag van te maken? ☀️

Annette, Ella, Jeannette, Karin, Maria, Marian, Nelie en Rianne.

Aanmelden mag bij Rianne, tel 06 18236134

Ook zal er weer een boekenkraam zijn! Heeft u nog boeken die u niet meer leest en er vanaf wilt mag u ze brengen bij: 

Jeannette Marcusse: 0612509972 

Marian  Plak:  0612911373

Nelie Bliek:  0624599873

 

* Volgende week zondag 7 augustus gaat ds. Maria Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com


 
terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 17-08-2022 om 8:45u
meer details

Orgelconcert
datum en tijdstip 20-08-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 21-08-2022 om 9:30
Zondag meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.