PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 31 januari 2021 Zondag 31 januari 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 31 januari 2021, 10.00 uur

 

ouderling van dienst​Ineke Kusse-van de Vreugde​

diaken van dienst​Henny van Os

kerkrentmeester​Wim Duvekot

organist​​Cees Sanderse

voorganger​​ds. F. van Vliet uit Zaamslag

koster​​Rianne Vos-Wouters

beeldpres./uitzending​Bram Bliek/Jos Boot

 

Behalve door de dienstdoende gemeenteleden kan de dienst niet fysiek worden bezocht. De dienst is uitsluitend digitaal te volgen met beeld en geluid via “Kerkdienst gemist”. 

 

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen

 

Lied van de intocht –  Lied 107: 1 en 4 (Gods goedheid houd ons staande...)

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed – waarna allen gaan zitten

 

Lied 33: 8 (Wij wachten stil op Gods ontferming)

 

Kyriëgebed; ‘na zo bidden wij’: Lied 299e

 

Woord van genade:

Lied 130: 3 (Ik heb mijn hoop gevestigd…)

 

Leefregel:

Lied 841: 1 en 2 (Wat zijn de goede vruchten…)

 

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

1e Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 13: 6-9

Lied: 451: 1,2 en 3 (Richt op uw macht, o Here der heerscharen …)

 

2e Lezing uit het Tweede Testament – Jacobus 5: 7-11

Lied 1008: 1 en 2 (Rechter in het licht verheven …)

 

Verkondiging:

 

Orgelspel

 

Lied 756: 1,4 en 6 (Laat komen, Heer, uw rijk …)

 

Herdenking: Mw. Johanna Gabriëlse-Stroo

Lied 90 vers 1 (Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen …)

 

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

 

Slotlied – Lied 315:1 (Heb dank o God van alle Leven …)

 

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen.

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven. Graag uw gaven overmaken.

1. Protestantse Kerk – Jong Protestant Sirkelslag (zie toelichting)
2. Plaatselijk Kerkenwerk rek: NL84RABO0375560815

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar: Mevr. E Adriaanse-Dekker, Borne 9.

 

* Oproep: Op vrijdag 5 februari a.s. hoopt onze moeder, Mientje Boogaard-de Witte, 85 jaar te worden. Om deze dag ondanks corona met alle beperkingen, toch een feestelijk tintje te geven, zou het fijn zijn als ze die dag volop verjaardagskaarten zou ontvangen. Haar adres is: Egelantier 25, kamer 7, 4356 JS Oostkapelle. Doet u mee? Hartelijk dank van de kinderen Boogaard.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Protestantse Kerk – Jong protestant. Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de protestantse kerk. Tijdens sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen – met wie ze online in verbinding staan – om de hoogste score bij sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezigmet geloofsonderwerpen. Maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444777 ten name van Protestantse Kerk onder vermelding van “Sirkelslag”

 

* Volgende week zondag 7 februari 2021 om 10.00 uur ds.T Zijlstra uit Utrecht.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Vesper - Catharinakerk
datum en tijdstip 04-03-2021 om 19.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-03-2021 om 10.00u
meer details

Biddag - dienst in Meliskerke
datum en tijdstip 10-03-2021 om 19.30u
meer details

 
Schikkingen 40 dagentijd
meer
 
Boekje Veertigdagentijd
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.