Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

zondag 30 oktober 2022

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 30 oktober 2022, 10.00 uur 
ouderling van dienst Cora Roelse 
diaken van dienst Nel Brasser 
kerkrentmeester Wim Duvekot 
lector Frans van der Heijden 
organist Hans Neels 
voorganger Ds. R. van der Zwan 
leiding nevendienst Simone Overgaauw 
koster Wim de Visser 
beeldpresentatie Lies en Jan Janse 

Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst Voorbereiding Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen
Lied van de intocht – Lied 283 
Bemoediging 
vg. Onze hulp is de Naam van de HEER allen die hemel en aarde gemaakt heeft
 vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid allen en niet laat varen het werk van zijn handen 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten
Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht – ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’ 
Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’:
 

Glorialied – Lied 756: 1,4,5,6 
De Schriften Begroeting vg. De Heer zal bij u zijn allen De Heer zal u bewaren 
Gebed van de zondag 
Lezing uit het Eerste Testament – Psalm 64: 1-7 
Lied – 
Luisterlied ‘Kyrie eleison’ – Willem Vermandere (https://www.youtube.com/watch? v=zVQ44MADSsw] 

Lezing uit het Tweede Testament – Romeinen 12 Lied – Lied 1014 

Verkondiging 

Orgelspel 
Lied – Lied 1005 (NL tekst) 

Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ Inzameling van de gaven via de kerk-app, scan QRcode of bij de uitgang van de kerk 1. Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (lichtpaarse collectezak) 2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak) 3. Noodhulp Oekraïne (groene bus) Kinderen komen terug uit de kindernevendienst. 
Slotlied – Lied 425 

Zending en zegen Heenzending en zegen; allen (gezongen): Orgelspel Zondagsbrief 
De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. C. Joosse, Langendam 19-M. Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart, waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet. Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst. Onze kerk app Sluit u ook aan? Installeer de gratis app voor het uitwisselen van berichten en elektronisch collecteren. Scan de QR code met uw Gsm of Ipad. Hierna kiest u voor “Aan de slag”. Inzameling van de gaven toegelicht; Collecte Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot deBijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap vertaalt de Bijbel Dat gebeurt omdat de Bijbel in alle eeuwen en in alle landen van grote betekenis is. Maar om de Bijbel te ervaren als relevante bron voor je leven, moet de Bijbel steeds weer vertaald worden in een taal die begrijpelijk is. Cultuur en taal veranderen, en daarom moet de brug steeds opnieuw geslagen worden. Het mooie van de verschillende Bijbelvertalingen in Nederland en Vlaanderen is dat we verschillende perspectieven kunnen hebben op dat prachtige monument. Zo zorgt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap er voor dat de Bijbel echt voor iedereen is. Geef in de collecte of maak een bedrag over naar het NBG op bankrekeningnummerIBAN NL 74 SNSB 0266 3808 08. Ochtendgebed; Iedere woensdagmorgen is er in de Catharinakerk een ochtendgebed, aanvang 8.45 uur. Een klein half uur van bijbellezing, stilte, muziek en gebed. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten en een kopje koffie te drinken. Volgende week zondag, 6 november gaat voor Ds. Maria Baan. Woensdag 2 november: herdenkingsbijeenkomst in de Catharinakerk. Aanvang 10.30 uur. Hierbij zijn vertegenwoordigers van gemeente Veere, de Royal British Legion, de muziekvereniging en schoolkinderen betrokken. Er zijn bijdragen uit Engeland, namens de nabestaanden van de bevrijders. Zowel de namen van de omgekomen Engelse soldaten van 48 RMC als die van de omgekomen dorpsbewoners zullen worden genoemd. Aansluitend hieraan is bloem- en kranslegging bij het monument in de kerktuin. Alle dorpsbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom, óók om bloemen te leggen. Na afloop koffie en limonade in het kerkgebouw. Om 13.30 uur is er een bijeenkomst bij het graf van vliegenier MacLeod op de oude begraafplaats aan de Westkapelseweg. Wings to Victory en Nederlandse veteranen zijn aanwezig, samen met de schoolkinderen. De foto’s van de vliegeniers A.P. MacLeod en B.J. Bracchi worden getoond. Weet u wat u eet? Herman Lelieveldt, politicoloog en docent aan de University College Roosevelt in Middelburg neemt ons dinsdagavond 8 november mee in een lezing over de voedselparadox. We willen allemaal lekker en goedkoop eten, maar hoe rijmen we dat met gezondheid en een verantwoord milieu? Hij schetst hoe moeilijk het is voor consumenten, bedrijven en overheid om daadwerkelijk iets aan ons voedselsysteem te veranderen. Nu we te maken hebben met verschillende soorten crisis is het zeer actueel! Zijn er mogelijkheden om ons voedselsysteem te verduurzamen? Iedereen is van harte welkom in de Catharinakerk, Zoutelande! Toegang gratis, aanvang 19.30 uur. UITNODIGING U bent welkom voor een gezamenlijke diaconale maaltijd op 12 november 2022 in dorpshuis Onderdak in Biggekerke. Inloop vanaf 17.30 uur. De prijs is € _15,00 per persoon en na aftrek van kosten is de hele opbrengst voor ons diaconaal project ten behoeve van de Stichting WillsKracht. Aangezien het een gezamenlijk project is van onze drie gemeenten Biggekerke/ Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande zijn gemeenteleden uit alle drie gemeenten welkom. Wees er snel bij want vol-is-vol. Opgave vóór 8 november 2022 bij Jos van Keulen: vkeulen6@zeelandnet.nl tel.06-48350211 Jan Vink: j.vink@middelburg.nl tel tel. 06-46265750 Marco de Visser:marcodev@zeelandnet.nl tel.nr. 06-10831982 Sonja Minderhoud: pesomin@zeelandnet.nl tel.nr. 06-81120663 of per e-mail: diakenen@pknbm.nl Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com * Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl * Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug