PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 30 mei 2021 Zondag 30 mei 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 30 mei 2021 , 9.30 uur

 

ouderling van dienst​  ​Jos Boot​

diaken van dienst. ​Ko de Witte

kerkrentmeester/collectant​  Matty Jesmiatka

organist​  Perry Boogaard

voorganger​  Ds. T. Rijken, Oosterhout

leiding nevendienst  ​Dina Hengst

koster​  Rianne Vos

beeldpresentatie​  Ad Stroo / Anne Stroo​

De liederen worden gezongen door enkele zangers, de gemeente mag meeneuriën

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Lied 216: 1 en 2

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Lied 216: 3

 

Inleiding tot het thema van de dienst  “ De vrije wil van de mens “.

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied – Lied 687: 1 en 2

 

Gesprekje met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

De Schriften

 

Gebed van de zondag

 

Lied  657: 1, 2 en 4 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 30: 11 - 20

 

Orgelspel

 

Lezing uit het Tweede Testament: Mattheüs 10: 29 - 33

 

Lied 249

 

Overdenking. Thema: “de vrije wil”

 

Orgelspel

 

Open ruimte

 

 

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – Lied 425

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Inzameling van de gaven zal plaatsvinden bij de uitgang van de kerk.

1. Plaatselijk diaconaal werk (zie toelichting), lichtpaarse collectezak
2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

                                            Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. D. Francke, Langendam 17 F die weer thuis is uit het ziekenhuis.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Plaatselijk diaconaal werk. Het verzorgen en bezorgen van diverse attenties bij leden van de kerkelijke gemeente. Een extraatje voor de mensen, die rond moeten komen van een minimum inkomen. De paaskaartenactie, acties en collectes voor ons jaarproject en het classicale ZWO-project.

Kortom: lenigen van de nood dichtbij en ver weg. Veel gebeurt er achter de schermen, maar is niet minder belangrijk. Hiervoor heeft de diaconie ook geld nodig. Veel activiteiten worden uitgevoerd met behulp van en in samenwerking met andere gemeenteleden, want het diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen. Wilt u uw bijdrage overboeken op de bankrekening van de diaconie. Het rekeningnummer is NL55RABO0375552995

 

* Volgende week zondag 6 juni gaat ds. M. Baan voor.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 13-06-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 20-06-2021 om 9:30u
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 23-06-2021 om 11.00
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.