PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 30 januari 2022 Zondag 30 januari 2022

Orde van dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 30 januari 2022, aanvang 10.00 uur.

 

Vierde zondag na Epifanie

 

ouderling van dienst        Lian Adriaanse         

diaken van dienst        Ko de Witte

kerkrentmeester        Karin Wouters

lector                Ineke Kusse

organist            Arie Hoek

voorganger            ds. Maria Baan

leiding nevendienst        Simone Overgauw

koster                Jasper Overgauw

beeldpresentatie        Ad Stroo en Jan Janse

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 971: 1,2 en 3

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand aan ons is begonnen.

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Inleiding

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

  ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 

Kyriëgebed

 

Glorialied - LB 150a: 1,2,3 en 4

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Tweede Testament – Lucas 4: 1 – 13

 

Lied – LB 538: 1 en 2

 

Lezing uit het Tweede Testament – Romeinen 10: 8 - 13

 

Lied – LB 538: 3 en 4

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied van de Leek, door Ellen Leijnse: LB 753

1. allen

2. vrouwen

3. mannen

4. vrouwen

5. mannen

6. allen

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Slotlied – LB 905: 1, 3 en 4

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Mw. S. Koppejan, Duinweg 91.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: – Jong Protestant

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk onder vermelding van Jong Protestant

 

*Filmavond - 30 januari 2022 – 

Klimop Koudekerke Nu de maatregelen weer versoepeld zijn gaat de filmavond die voor 30 januari in de Klimop gepland stond door. De titel van de film mogen we nog niet bekend maken maar de film speelt zich af in Londen en gaat over de teruggetrokken en knorrige gepensioneerde Arthur die zich onder zachte dwang van zijn geliefde vrouw Marion aansluit bij een erg ongewoon lokaal senioren koor. Hij leeft op gespannen voet met zijn zoon James, maar dankzij de charismatische koordirigente Elizabeth leert hij het leven te waarderen. Arthur zal geconfronteerd worden met de onderliggende krachten van zijn eigen norse persoonlijkheid op zijn hilarische, levenslustige muzikale zelfontdekking. Aanvang film 19.00 uur - 18.45 uur staat de koffie/thee klaar. Aanmelden voor de filmavond bij: Jos v. Keulen tel. 0118 552957 - 06 48350211, email: vkeulen6@zeelandnet.nl of Adrie Minderhoud, tel. 0118 2206 - 06 10869519, email: a3ada@zeeland.nl

 

* Volgende week zondag 6 februari gaat ds. F. van Vliet voor.

* Catharina 750

Nu de overheid verschillende regels ten aanzien van het omgaan met het Corona-virus heeft versoepeld is er weer ruimte gekomen voor het vieren van de 750ste verjaardag van ‘onze’ Catharinakerk. Graag maken we u attent op de Zondagmiddagverhalen die ons op zondag 6 februari a.s. zullen worden verteld. We verwelkomen deze zondag onze oud-predikant, ds. P. Boekesteijn, onze organist René Molenaar en onze oud-dorpsgenoot Maurits Schoenmaker. Mede aan de hand van enkele beelden zal ds. Boekesteijn ons vertellen over zijn belevenissen in, met en rond de Catharinakerk tijdens de jaren van zijn predikantschap. René Molenaar maakt ons deze middag deelgenoot van allerlei leuke, interessante wetenswaardigheden wat betreft (de komst van) het Bätz-Witte orgel. Maurits Schoenmaker geeft ons een ongetwijfeld boeiende, met anekdotes omgeven inkijk in het verenigingsleven in en rond de Catharinakerk in de ’50-er jaren van de 20ste eeuw. 

U bent van harte welkom in de Catharinakerk vanaf 15.30 uur voor een kop koffie of thee. Met de verhalen starten we om 16.00 uur. Natuurlijk is er na de verhalen ruimte om elkaar -weliswaar binnen de geldende voorschriften- te ontmoeten onder het genot van een drankje. Om 18.00 uur sluiten de deuren.

 

* Pastoraal meldpunt: ds. Maria Baan, Majoorwerf 22, Zoutelande.

Tel: 06 21 47 95 93, email: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Ochtendgebed
datum en tijdstip 18-05-2022 om 8:45u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 22-05-2022 om 9:30
Zondag meer details

Fietstocht - aansluitend Hemelvaartdienst
datum en tijdstip 26-05-2022 om 07.00u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.