PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 2 mei 2021 Zondag 2 mei 2021

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 2 mei 2021, 9.30 uur

 

ouderling van dienst​​Ineke Kusse​

diaken van dienst​Henny van Os

kerkrentmeester/collectant​Marcello Adriaanse

organist​​Arie Hoek​

voorganger​ds. Maria Baan

leiding nevendienst​Dina Hengst

koster​Rianne Vos

beeldpresentatie​Bram Bliek en Jos Boot​

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  LB 217: 1,2 en 3

 

Bemoediging  vg.​Onze hulp is de Naam van de HEER

 ​ allen​die hemel en aarde gemaakt heeft

​ vg.​die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 ​ allen​en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Vervolg lied van de intocht: LB 217: 4 en 5

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

 

Glorialied LB 655: 1,2,3,4 en 5

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.​De Heer zal bij u zijn

 ​       allen​De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Deuteronomium 4: 32-40

 

Lied – LB 81: 1,2,3 en 4

 

Lezing uit het Tweede Testament – Johannes 15: 1 -8

 

Lied – LB 817: 1,2,3,4 en 5

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 970: 1,2,3,4 en 5

 

Gebeden 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’-

 

 

Slotlied:​LB 657: 1,2,3,4 en 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Lied: LB 708: 1 en 6

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mw. M. Gabriëlse-Poortvliet, Langendam 19g.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht: Jong Protestant- kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jont Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Steun het jeugdwerk van de Protestantse kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk onder vermelding van collecte Jong Protestant.

 

* Volgende week zondag 9 mei gaat ds. P. Vellekoop voor.

 

*De komende twee weken heeft ds. Maria Baan twee weken vrij; de verhuizing naar Majoorwerf 22 gaat dan plaatsvinden. In geval van nood is ds. Anne Gera Los de predikante die voor haar invalt.

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uurtoezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 09-05-2021 om 9:30u
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 13-05-2021 om 9:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 16-05-2021 om 9:30u
meer details

 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.