PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 2 januari 2022 Zondag 2 januari 2022

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 2 januari 2022 , 10.00 uur

 

ouderling van dienst    Lian Adriaanse         

diaken van dienst    Ko de Witte         

kerkrentmeester    Matty Jesmiatka     

organist        Cees Sanderse         

voorganger        ds. Gerrit Ruitenburg             

koster            Jasper Overgaauw

Lector            Ans Slingenberg

beeldpresentatie    Bram Bliek en Jan Janse

 

De dienst is uitsluitend via kerkdienst gemist te volgen                 

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht – LB 72:1, 2, 3 

 

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER

          allen    die hemel en aarde gemaakt heeft

         vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid

          allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Openingsgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Morgenlied – LB 207

 

De Schriften

 

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn

            allen    De Heer zal u bewaren


Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 60:1-6

 

Lied – LB 750:1, 2, 4, 8

 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheus 2:1-12

 

Lied (acclamatie) – LB 339a

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – LB 489

 

Gebeden 

 

Wij gedenken Johannes Duvekot … en zingen Psalm 23b; 1, 4 en 5

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’


Slotlied – LB 419

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

Afbeelding

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang van de kerk

     1. Stichting Sensoor   (lichtpaarse collectezak)

    2. Plaatselijk kerkenwerk  (donkerpaarse collectezak)

 

Orgelspel


 

Zondagsbrief

 
  • De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. T. Mink, Sloestraat 48.

 
  • Inzameling van de gaven toegelicht:

  1. Stichting Sensoor: In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers, die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten. Steun onze vrijwilligers, die dag en nacht echte aandacht geven aan medemensen in moeilijke of kwetsbare situaties. Uw donatie helpt de kwaliteit van het werk te garanderen en de opleiding te verstevigen. Ieder mens kan 24 uur per dag, het hele jaar door, terecht bij de luisterlijn. Met dank aan de ruim 1200 vrijwilligers die anoniem luisteren naar verdriet en blijdschap, problemen en angsten. Jaarlijks ontvangen zij ruim 500.000 oproepen via de telefoon, chat en e-mail. Met uw donatie kunnen meer vrijwilligers worden geworven en behouden, zodat meer mensen geholpen kunnen worden. Help dit werk voortzetten. Steun hen! Dit kan in de collecte of op IBAN: NL71 INGB 0000 9387 69 ten name van Stichting Sensoor of op de bankrekening van uw plaatselijke diaconie.

 

2. Plaatselijk kerkenwerk: rek. NL84RABO 0375560815

 

* Volgende week zondag 9 januari gaat voor ds. Maria Baan

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nlg

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Orgelconcert
datum en tijdstip 02-07-2022 om 14:30u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9:30
Zondag meer details

Ochtendgebed
datum en tijdstip 06-07-2022 om 8:45u
meer details

 
Jaarproject Diaconie
meer
 
Privacyverklaring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.