PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
zondag 2 februari zondag 2 februari

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, 4e zondag na Epifanie, 2 februari 2020, 10 uur

ouderling van dienst                 Jacco Saaman
diaken van dienst                     Jopie Dingemanse-Hengst
kerkrentmeester/collectant        Karin Wouters-Kleinepier
organist                                   Cees Sanderse
voorganger                              ds. Gerrit Ruitenburg
leiding nevendienst                   Marian van den Berg-Adriaanse
koster                                      Wim de Visser
beeldpresentatie                       Ad Stroo 

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht – LB 93:1, 2, 3 

Bemoediging       vg.  Onze hulp is de Naam van de HEER
                         allen   die hemel en aarde gemaakt heeft
                             vg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid
                         allen   en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed, gevolgd door LB 93:4 -waarna allen gaan zitten-

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: LB 299 e (alleen ‘kyrie’; I en II = allen)

Glorialied – LB 117a

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 
zingen we, na het aansteken van het lantaarntje: ‘Licht van Pasen …’

De Schriften

Begroeting     vg.        De Heer zal bij u zijn
                   allen         De Heer zal u bewaren


Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Sefanja 2:3 + 3:9-13

Lied – LB 37:2, 4 

Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 5:1-12

Lied – LB 763

Verkondiging

Orgelspel

Lied – LB 321

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Inzameling van de gaven –    1. Werelddiaconaat Oeganda** (lichtpaarse collectezak)                               2. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectezak)
            -tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst-

Slotlied – LB 836

Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en wensen voor een voorspoedig herstel naar mevrouw E. Leijnse-Sinke, D. Koddelaan 36 en naar mevrouw P. Boogaard-van Sluijs, Borné 3. Beiden keerden vorige week zondag terug uit het ziekenhuis.
Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

** Inzameling van de gaven toegelichtVandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren houtbesparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken? 


* Aan de dienst op zondag 9 februari wordt meegewerkt door het oecumenisch koor ‘Lighthouse’ uit Helmond. Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

Kopij voor het eerstvolgende kerkblad dient aangeleverd te zijn voor maandag 3 februari a.s., 18.00 bij: redactiekerkblad@pknbm.nl

* Maandag 3 februari is er weer seniorenkring: 14.00 uur in De Tienden (Wozoco). Senioren uit het gehele dorp zijn welkom. Onderwerp: Vrijheid* Van de Commissie Kerkelijke Activiteiten: 
Zaterdag 15 februari is de informatiemiddag rondom het thema Eenzaamheid in de Catharinakerk in Zoutelande. Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur. Annemarie Roding, schrijfster van het boekje "Dichter bij eenzaamheid", zal een inleiding houden. De commissie Welzijn Veere zal een presentatie verzorgen. Verder zijn op de informatiemarkt vertegenwoordigers aanwezig, die initiatieven ontplooien tegen eenzaamheid op Walcheren. De informatiemarkt is te bezoeken vóór en na de presentaties en in de pauze. Iedereen die belangstelling heeft rondom het thema Eenzaamheid is van harte welkom. De toegang is vrij. 

Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / e-mail:pastoraat@pknzoutelande.nl

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor donderdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl
 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 23-09-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30u
meer details

 
Afscheid ds. Ruitenburg
meer
 
Beroepingswerk
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.