PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 2 augustus 2020 Zondag 2 augustus 2020
Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 2 augustus 2020, 9.30 uur

ouderling van dienst        : Ellen Leijnse     
diaken van dienst        : Henny van Os
kerkrentmeester/collectant    : Wim Duvekot
organist            : Cees Sanderse
voorganger            : Ds. Mw. T. Don uit Oost-Souburg
koster                : Nelie Bliek     

Orgelspel

Verwelkoming door de ouderling van dienst

Voorbereiding

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

Lied van de intocht –  Psalm 92: 1 en 2

Bemoediging   vg.    Onze hulp is de Naam van de HEER
           allen    die hemel en aarde gemaakt heeft
          vg.    die trouw houdt tot in eeuwigheid
           allen    en niet laat varen het werk van zijn handen

Morgenlied – Lied 836: 1, 3 en 4

De Schriften

Begroeting  vg.    De Heer zal bij u zijn
             allen    De Heer zal u bewaren

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament – Leviticus 19: 9 - 10
Lezing uit het Tweede Testament – Mattheüs 14: 13 - 21

Lied 383

Verkondiging

Orgelspel

Lied 995

In memoriam dhr. P. Pouwer
Lied 602: 1 en 4

Gebeden en gaven
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied op de melodie van lied 841:
Wij willen gaven delen 
met mensen wereldwijd.
Want delen wordt tot helen
wanneer de ander lijdt.
De Heer heeft zich gegeven
en deelde onze nood.
Zo heelde Hij ons leven.
Hij is het levend brood.

Ver waren wij gaan dwalen,
de wijde wereld rond.
Maar 't was slechts om te halen
en hebzucht was de grond.
Het rijk dat wij zo bouwden
hield in de tijd geen stand.
Wat wij als groots beschouwden
sloeg men ons uit de hand.

Meer dan wij konden dromen
geschiedt in onze tijd.
Er is een weg gekomen
van wederkerigheid.
Nu leren wij ontvangen;
zij geven van hun kant.
Geen strijd meer om belangen
zo komt Gods rijk tot stand.


Zending en zegen

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 


Inzameling van de gaven aan de uitgang van de kerk
     1. Speelgoedbank
    2. Plaatselijk kerkenwerk  

Orgelspel

Zondagsbrief

* Bericht van de kerkenraad inzake diensten t/m 13 september 
Door de ervaringen van de afgelopen weken, met de onzekerheid van de weersomstandigheden en het geringe bezoekersaantal, heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten t/m 13 september in de kerkzaal te houden. Dit natuurlijk met in achtneming van de coronamaatregelen. Wat inhoudt: niet meer dan 70 personen worden toegelaten, er wordt naar de gezondheid gevraagd en de koster wijst de plaatsen aan. De cantorij zingt de liederen. Alle gemeenteleden ontvangen dit keer de zondagsbrief i.v.m. de wijziging van de kerkdiensten. 
U kunt natuurlijk ook de diensten op 2, 9, 16 en 23 augustus bij de Boshut meevieren.

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar de heer J. de Vries, Swaalingestraat 60, die weer thuis herstelt na een operatie in Bergen op Zoom

* Inzameling van de gaven toegelicht:
De Speelgoedbank Zeeland ontvangt speelgoed van uiteenlopende kwaliteit. De Speelgoedbank heeft als visie dat kinderen in armoede niet het idee moeten krijgen dat zij met “afdankertjes van een ander” worden opgescheept. Daarom wordt speelgoed gesorteerd op kwaliteit. De Speelgoedbank Zeeland verkoopt gebruikt, goed speelgoed in hun winkel 2nd Chance, gevestigd aan de Lange Zelke 17 in Vlissingen.
Van de opbrengst hiervan worden de vaste lasten betaald van het winkelpand en wordt nieuw speelgoed gekocht, bestemd voor de doelgroep van de Speelgoedbank Zeeland. Dit nieuwe speelgoed wordt weggegeven tijdens Sinterklaas / Kerst / verjaardag.
 
* Volgende week zondag 9 augustus gaat voor Ds. R. Poesiat uit Koudekerke

Boshut
Vanaf gisteren, 1 augustus, is het tweede team enthousiast begonnen aan hun recreatiewerk. Er zullen op het terrein van de Boshut bij goed weer diensten gehouden worden om 10.00 uur. De dienst van 9 augustus wordt verzorgd door het team. Na de dienst is er koffie. De laatste dienst zal plaatsvinden op 23 augustus. Op vrijdagavond wordt besloten of de dienst door kan gaan. Zie hiervoor de facebookpagina van de Boshut en www.boshutzoutelande.nl

* Open Kerk
Tot eind september is de kerk op woensdag open van 11.00 – 15.00 uur. Geeft u het ook even door aan uw gasten!

* Wereldwinkel
De wereldwinkel is elke dinsdag open van 10.00 – 14.00 uur. U vindt de wereldwinkel in de Wegwijzer aan het Willibrordusplein 26 te Zoutelande

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl 
terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30u
meer details

Open kerk
datum en tijdstip 19-08-2020 om 11:00
meer details

Zondag
datum en tijdstip 23-08-2020 om 9.30u
meer details

 
Beroepingswerk - Vacature predikant
meer
 
Project Diaconie
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.