Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande

Zondag 2 april - Palmpasen

Orde van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 2 april 2023, 09.30 uur

 

 Palmzondag 

 

ouderling van dienst René Molenaar  

diaken van dienst Henny van Os

kerkrentmeester Wim Duvekot

lector Nelie Bliek

organist Hans Neels  

voorganger ds. L. v.d. Broeke  

leiding nevendienst Marieke Bos  

koster Nelie Bliek

beeldpresentatie Ad Stroo / Jos Boot  

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken -waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  Psalm 118: 7, 8

 

Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER

   allen die hemel en aarde gemaakt heeft

  vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid

   allen en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Drempelgebed -waarna allen gaan zitten-

 

Project met de kinderen

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje het projectlied:

 

page5image28706560

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet

Kom met geluk en kom ook met je vragen,

God wijst de weg in deze veertig dagen

Open je ogen, zorg dat je het ziet.

 

Kyriëgebed; na ‘zo bidden wij’: 

 

Bij de liturgische schikking

 

De Schriften

 

Begroeting  vg. De Heer zal bij u zijn

         allen De Heer zal u bewaren

 

Gebed van de zondag

 

Lezing uit het Eerste Testament – Jesaja 50: 4 - 7

 

Lied – 567a: 1, 2

 

Lezing uit het Tweede Testament – Matteüs 21: 1 - 11

 

Lied – 552

 

Verkondiging

 

Orgelspel

 

Lied – 556: 1, 2, 3

Gebeden en gaven

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

 

Inzameling van de gaven, via QR-code of de kerkapp

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotlied – 556: 4, 5

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Bij het verlaten van de kerk heeft u gelegenheid om met contant geld bij te dragen aan de collecte. Voor bestemmingen: zie de zondagsbrief.

 

Orgelspel

Zondagsbrief

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. A. Koppejan, Bosweg 61.

Achter in de kerk ligt op een tafel een kaart waarop u uw naam kunt schrijven. Deze kaart vergezelt de bloemengroet.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

1.Diaconie: (lichtpaarse collecte zak)

Kinderen en jongeren: Maar liefst 6000 jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, gemaakt door de Jeugdwerk- organisatie van de PKN, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Ze ontdekken de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken na over het einde van kwaad en duisternis. De Paaschallenge is leerzaam en verbindend. Steun dit jeugdwerk en geef in de collecte of maak uw gift over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk onder vermelding van “collecte Kinderen en jongeren april”. Hartelijk dank voor uw gift.          

Naast de bijdrage in de collecte kunt u ook een bedrag overboeken naar de bankrekening van uw diaconie:  NL55 RABO 0375 552 995

2. Noodhulp Oekraïne (groene collectebus)

3. Plaatselijk kerkenwerk (donkerpaarse collectebus) of een gift overmaken op: NL84RABO 037 556 0815

 

Cantatedienst: Vanavond om 19.30 uur begint in deze kerk de Cantatedienst en zal naar verwachting ong. een uur duren. Om de kosten te bestrijden wordt er gecollecteerd.

Witte Donderdag: Dienst van Schrift en Tafel om 19.30 uur

Goede Vrijdag :     Dienst om 19.30 uur

Stille Zaterdag:     Dienst om 20.30 uur

* Volgende week zondag 9 april om10.30 uur gaat ds. M. Baan voor in de Paasviering.

Vooraf kunt u deelnemen aan het Paasontbijt, wat begint om 09.00 uur. Opgeven tot 3 april bij de scriba, Annemarie Duvekot, email: wajsm.duvekot@planet.nl

 

SNABBELETENTJE

Op 14 april kunt u weer aanschuiven bij het Snabbeletentje.

Een avond vol gezelligheid en samen lekker eten. Deze avond staat in het teken van Italië. Hapjes en drankjes uit dit land worden dan geserveerd. U bent welkom om 17.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we de avond af.

Komt u gezellig aanschuiven? Wij kijken uit naar uw komst.

De kosten zijn, inclusief één drankje €25,-.

De opbrengst is voor de Catharinakerk.

Opgeven kan bij:       Nelie Bliek     06 24599873

        Jeanette Marcusse      06 12509972

        Ella Wielemaker          06 48210166

        Karin Wouters             06 53290665

 

* Pastoraal meldpunt: Ds. Maria Baan, Majoorwerf 22 Zoutelande. Tel. 06 21 47 95 93, e-mail: mjgbaan@gmail.com

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag 18 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl  of via www.kerkdienstgemist.nl

terug