PKN
Protestantse Kerkgemeenschap Zoutelande
 
Zondag 29 november 2020 - 1e Advent Zondag 29 november 2020 - 1e Advent

Ordening van de dienst van de protestantse gemeente Zoutelande, Catharinakerk, zondag 29 november 2020, 10.00 uur, 1e advent.

 

ouderling van dienst​Jos Boot​

diaken van dienst​Henny van Os​

kerkrentmeester/collectant​Wim Duvekot​

organist​René Molenaar​

voorganger​Ds. Hans Neels uit Middelburg​

leiding nevendienst​Dina Hengst​

koster​Wim de Visser

beeldpresentatie​Bram Bliek​

 

Alle zangmomenten worden verzorgd door een kleine groep zangers

en de gemeente mag meeneuriën.

De dienst is via “kerkdienst gemist” te volgen met beeld en geluid.

 

Orgelspel

 

Verwelkoming door de ouderling van dienst

 

Voorbereiding

 

Kaarsen worden aangestoken, de Adventskaars wordt aangestoken door Wilmar en het gedicht wordt voorgedragen door Elvira.

 

-waarna allen gaan staan en verstillen-

 

Lied van de intocht –  111: 1 en 6

 

Groet

v:​Genade zij u en vrede van God onze Vader

​en Christus de Heer

a:​amen

v:​Onze hulp is in de naam van de Heer

a:​die hemel en aarde gemaakt heeft

 

v:​Liefdevol en genadig is de Heer,

g:​hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

v:​Hij straft ons niet naar onze zonden,

g:​hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

v:​Zoals de hoge hemel de aarde overspant,

g:​zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

 

Stilte, voor eigen gedachten ….

 

v/g.​Heilige God

 

​Heilig en sterk

​Heilig en onsterfelijk

​Ontferm U over ons

 

v. ​Zo ver als het oosten is van het westen,

g.​zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

v.​Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,

g.​zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.

 

Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Prijs de HEER, mijn ziel,

Vergeet niet één van zijn weldaden.

 

Lied: 437: 1, 2, 3 en 6

 

(Gemeente gaat zitten)

 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan … 

zingen we, na het aansteken van het lantaarntje:

 ‘Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht –

 ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan’

 

Gebed bij de opening van de schrift:

 

Schriftlezingen:

1e lezing: Jesaja 63: 19b t/m 64: 4

 

Lied: (antwoordpsalm) 85a

 

2e lezing: Marcus 13: 24 t/m 37

 

Acclamatie: 339a

 

Preek

 

Orgelspel

 

Lied, staande als geloofsbelijden: 452

 

Gebeden: voorbeden, stilte, onze Vader

 

Slotlied: 753: 1, 2, 4 en 6 (staande)

 

Zending en zegen

 

Heenzending en zegen; allen (gezongen): 

 

Orgelspel

 

Na de dienst zijn de collecten bij de uitgang van de kerk.

Eerste collecte is bestemd voor Kinderen in de knel – school van onze dromen Oekraïne.

Tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

 

* De bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar mevr. M. Boogaard-Wilderom, Nieuwstraat 35.

 

* Er is nevendienst voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De  kinderen hebben hun eigen collecte tijdens de nevendienst.

 

* Inzameling van de gaven toegelicht:

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyke. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

 

 

* Volgende week zondag 6 december, om 10.00 uur gaat voor ds. B. van Ginhoven uit Ouwerkerk.   

 

Copy voor het kerkblad graag inleveren voor 5 december 20.20, 19.00 uur bij redactiekerkblad@pknbm.nl

 

* Pastoraal meldpunt: Franny Pattenier-Noordhoek, Sloestraat 3, 4374 BN Zoutelande, tel.nr. 561847 / email: pastoraat@pknzoutelande.nl

 

* Berichten voor de zondagsbrief graag steeds voor woensdag, 18.00 uur toezenden aan zondagsbrief@pknzoutelande.nl

 

* Indien u de kerkdienst later wilt bekijken en beluisteren is dat mogelijk via internet: www.pknzoutelande.nl of via www.kerkdienstgemist.nl

terug
 
 

Zondag
datum en tijdstip 24-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00u
meer details

Zondag
datum en tijdstip 07-02-2021 om 10.00u
meer details

 
Nieuwe predikant
Zondagmiddag 28 feb Verbintenisdienst. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.